Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jakie warunki musi spełniać kraj, aby był przyjaznym miejscem do życia dla swoich mieszkańców? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta: zadowolone społeczeństwo to takie, w którym ludzie się bogacą, czują się bezpiecznie, po prostu nie muszą martwić się o kolejny dzień. Ważne jest też to, aby jak najwięcej osób miało dostęp do nauki, pracy, kultury, mediów, Internetu oraz możliwość swobodnego przemieszczania się. Wymieniać można by jeszcze długo. Czy na liście warunków, które przychodzą Wam do głowy, znajduje się też dostępność?

Czym jest dostępność

Słownikowe znaczenie wyrazu „dostępność” jest oczywiste. Miejsce dostępne to takie, do którego łatwo się dostać. Dostępna informacja to taka, którą nietrudno przyswoić. Z kolei dostępną osobą jest ta, z którą można prosto nawiązać kontakt, z dotarciem do której nie ma problemu. A kiedy możemy powiedzieć „dostępny” o kraju? Takie jest państwo, w którym budynki i przestrzeń publiczną projektuje się tak, aby ze skorzystaniem z nich kłopotu nie miały osoby z niepełnosprawnościami, starsze czy rodzice z małymi dziećmi.Kraj dostępny to taki, w którym wszyscy mają równy dostęp do informacji, np. mogą korzystać ze stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób z wadami wzroku czy niewidomych, które używają czytników tekstu. W końcu jest to kraj, w którym urzędnicy, nieważne, czy to samorządowi, ministerialni czy w jakiejkolwiek innej instytucji, mówią i piszą prostym językiem, bez zawiłych prawnych sformułowań. Wiedzą też, że muszą pilnować, aby wydawane przez nich decyzje nikogo nie wykluczały.

Jak sprawić, by Polska była dostępna

Wiadomo, że nie stanie się to od razu. Budowanie dostępnego, przyjaznego kraju to proces, który musi być dobrze przemyślany i zarządzany. To właśnie zapewnić ma program Przyjazna Polska – Dostępność Plus, który powstaje obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Program ma trzy najważniejsze cele:

  • stworzenie prawa, które będzie zobowiązywało do zapewnienia dostępności w różnych dziedzinach życia;
  • likwidację barier architektonicznych i transportowych;
  • poprawienie dostępności produktów i usług dla wszystkich użytkowników i odbiorców.

Aby to było możliwe, potrzebne są nie tylko działania na wysokim szczeblu. My sami musimy stać się bardziej wrażliwi na potrzeby drugiej osoby, starać się o to, by np. nasza firma czy strona internetowa były dostępne, nie bać się zaoferować pomocy komuś, kto może jej potrzebować.

Jak zrealizować te cele

Dzięki unijnemu wsparciu nasze otoczenie od kilkunastu lat intensywnie się zmienia. Wszędzie możemy zaobserwować nowe budynki, remontowane ulice, odnowione kamienice czy rynki miast. To wszystko dzieje się dzięki środkom unijnym. Ale czy Polska jest przez to bardziej dostępna? Niestety nie zawsze.

Dotychczas bowiem inwestorzy nie mieli obowiązku uniwersalnego projektowania. Program Dostępność Plus i zaplanowane w nim działania sprawią, że wszystkie nowe inwestycje będą teraz musiały zagwarantować dostępność dla osób o różnych potrzebach. Ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowane zostaną też liczne szkolenia m.in. dla architektów, urzędników nadzoru budowlanego, pracowników transportu czy programistów i informatyków – aby w swojej pracy nie zapominali oni o aspekcie dostępności.

Będziemy szkolili urzędników

Przeszkolimy także urzędników, którzy w codziennej pracy mają kontakt z klientem, by zwracali uwagę na sposób komunikacji i byli otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, mowy czy ruchową. Dotyczy to także osób starszych, które mogą mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanych przepisów i formularzy. Pod tym względem Polska musi stać się bardziej przyjazna i można to zrobić m.in. dzięki upraszczaniu przepisów, większej elastyczności we współpracy z klientem, czy przygotowywaniu prostych i zrozumiałych dokumentów, formularzy, druków itp

O działaniach na rzecz dostępności można zapomnieć bez wsparcia organizacji pozarządowych (NGO). Założenia Dostępność Plus były z nimi omawiane od ogłoszenia programu. Właśnie z udziałem NGO-sów powstanie Rada Konsultacyjna ds. Dostępności, która będzie nas wspierać we wdrażaniu Programu i pilnować, by odpowiadał on na rzeczywiste potrzeby obywateli.

Aby dowiedzieć się więcej o propozycjach dotyczących dostępności, przejdż na stronę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Dostępność Plus - animacja (napisy)

Dostępność Plus - animacja (napisy, audiodeskrypcja, PJM)

 

 Zobacz również