Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czym zajmuje się koordynator?

Zadania tej osoby to m.in:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy,
  • tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

Koordynator powinien być więc swoistym "opiekunem" tematu dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Zgodnie z ustawą, nie wszystkie podmioty publiczne muszą wyznaczać koordynatora, ale Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do tego jak najwięcej z nich. W zobowiązanych do tego podmiotach koordynatorzy powinni zostać powołani do 30 września 2020 r. - wiele instytucji już to zrobiło.

Lista koordynatorów

Poniżej zamieszczona jest tabela z instytucjami, które wyznaczyły koordynatora ds. dostępności. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, aktualna informacja o tym kto pełni funkcję koordynatora dostępności, a także dane kontaktowe do tej osoby powinny znajdować się w BIP lub na stronie internetowej podmiotu publicznego zobowiązanego do wyznaczenia koordynatora.

Lista koordynatorów  (XLSX 49 KB)- stan na 14.10.2020 r.

UWAGA! Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń po 20 września br. lista może być aktualizowana z opóźnieniem.

Niezbędnik koordynatora

Koordynatorzy w większości podmiotów w których powinni być wyznaczeni, zaczną wykonywać swoje zadania od 30 września 2020 r.  

Dla wielu z nich tematyka dostępności, w tym wymagania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, będzie nowa. Osoby te będą musiały pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, żeby dobrze pełnić swoje nowe obowiązki. Aby pomóc im w tym wyzwaniu, przygotowaliśmy publikację pt. "Niezbędnik koordynatora dostępności".

Jest to swego rodzaju "mapa drogowa" dostępności, zawierająca odesłania do innych, bardziej szczegółowych źródeł wiedzy w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że Niezbędnik pomoże koordynatorom, wyjaśni ewentualne wątpliwości, wskaże kierunki - w jakich powinien działać koordynator, podpowie - gdzie szukać informacji.

Niezbędnik Koordynatora Dostępności (DOCX 379 KB)
Niezbędnik Koordynatora Dostępności (PDF 686 KB)

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

W związku z pełnioną funkcją koordynatorzy dostępności mogą mieć wiele pytań dotyczących stosowania przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Mogą je także otrzymywać od innych osób, oczekujących odpowiedzi. Dlatego w oparciu o napływające do nas pytania przygotowaliśmy zestaw tych, które są najczęściej zadawane wraz z odpowiedziami na nie. Powinny one pomóc koordynatorom w wykonywaniu ich obowiązków. Lista będzie w miarę potrzeby uzupełniana.

Zapraszamy do lektury!

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DOCX 31 KB)