Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania w Programie Dostępność Plus są realizowane za pośrednictwem konkursów i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich. 

Konkursy

„Szybka Ścieżka” Dostępność Plus (konkurs NCBiR 3/1.1.1/2019)

O konkursie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz środków na wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych projektów na rzecz dostępności - to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Do konkursu mogą także przystąpić konsorcja z udziałem jednostek naukowych.

Konkurs dedykowany jest projektom dotyczącym zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2019 roku.

Program Program Inteligentny Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Konkurs dla samorządów na poprawę dostępności usług publicznych

Uwaga! wydłużenie terminu naboru wniosków do 20 marca 2019 roku.

Jeszcze w tym roku planowane jest przyjęcie przez rząd Ustawy o dostępności. Ustawa przewiduje obowiązki dla podmiotów publicznych w zakresie zapewniania dostępności do informacji i usług - w szczególności dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Dlatego już teraz warto podjąć działania, które pozwolą dostosować się do jej wymogów. Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego daje szansą na sfinansowanie opracowania i wrażenia nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania urzędów w obszarze dostępności usług publicznych. W konkursie chodzi o usprawnienie sposobu obsługi klientów oraz komunikacji pracowników urzędów z klientami ze szczególnymi potrzebami. Mowa tu między innymi o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź kulach, osobach niewidomych i słabo widzących, głuchych oraz słabo słyszących jak również osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi, czy osobach starszych. Dzięki projektowi można uzyskać szkolenia i wiedzę na temat tego jak zapewnić dostępność w urzędzie czy jednostce organizacyjnej samorządu.

Należy pamiętać, że projekt musi zostać zrealizowany z partnerem zagranicznym z jednego z krajów UE.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 31 grudnia 2018 roku

Program

Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Badania na rynek (konkurs PARP poddziałanie 3.2.1)

O konkursie

W ramach konkursu można pozyskać środki finansowe, które będą przeznaczane na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty. Stworzone towary lub usługi powinny cechować się innowacyjnością i być nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli powinny przyczyniać się do zniesienia barier i zwiększania dostępności.

Preferowane są projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Aktualny wykaz poniżej.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (PDF 733 KB)

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 25 marca 2019 roku.

Program

Program Inteligentny Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Design dla przedsiębiorców (konkurs PARP w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5)

O konkursie

Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego (w tym zlecenie projektu wzorniczego), którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego, ulepszonego produktu nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W efekcie mają powstać nowe lub znacząco ulepszone produkty – wyroby lub usługi, które przyczynią się do zwiększenia dostępności bądź zniesienia barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przeznaczony dla MŚP spoza terytorium Polski Wschodniej (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 4 marca 2019 roku.

Program

Program Inteligentny Rozwój

Sprawdź szczególy konkursu

 

Bony na innowacje dla MŚP  (konkurs dwuetapowy PARP poddziałanie 2.3.2 – etap I usługowy)

O konkursie

Celem I etapu konkursu jest sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Dofinasowanie w ramach projektu można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, który przyczyni się do zwiększenia dostępności bądź zniesienia barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 20 marca 2019 roku.

Program

Program Inteligentny Rozwój 

Sprawdź szczególy konkursu

 

Konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności

O konkursie

Celem konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Planowane jest utworzenie 3 ogólnopolskich tzw. inkubatorów innowacji społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych inicjatyw, udzielenie niezbędnej pomocy, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 26 listopada 2018 roku.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Przestrzeń przyjaznej szkoły

O konkursie

Konkurs to pilotaż działania 9. 200 szkół bez barier Programu Dostępność Plus. 50 szkół otrzyma fundusze na przystosowanie się do wymogów dostępności na przykład: przeprowadzenie audytu dostępności w szkole, opracowanie indywidualnego planu poprawy dostępności oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie dostępności dla pracowników szkoły. Jednym z efektów konkursu będzie również opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 13 listopada 2018 roku.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Dostępna uczelnia

O konkursie

Dostępna uczelnia to konkurs, w którym 45 uczelni otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami. Działania w konkursie nie obejmują tylko inwestycji w przebudowę infrastruktury uczelni (windy, podjazdy, oznaczenia), ale również  zakup i wyposażenie sal dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. 

Termin rozpoczęcia naboru

15 kwietnia 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Projekty pozakonkursowe

aPSYstent

O projekcie

aPSYstent to projekt, który będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dla osób niewidzących właściwie wyszkolony pies przewodnik jest cenniejszy niż tysiąc oznaczeń i udogodnień. W Polsce przygotowanych psów przewodników jest jednak bardzo mało między innymi dlatego że brakuje profesjonalnej kary trenerskiej. W projekcie przygotujemy trenerów, wypracujemy standardy tresury oraz stworzymy propozycje ram prawnych dla finansowania szkolenia i utrzymania psów w przyszłości.

Termin rozpoczęcia projektu

I kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły

 

KOMON - Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami

O projekcie

Prawo jazdy i dostosowany samochód dla osoby z niepełnosprawnością to "okno na świat" pracy, rozrywki czy kultury. Przy znacznej liczbie niepełnosprawności prowadzenie pojazdu jest możliwe - wymaga jednak specjalistycznych badan lekarskich, szkoły nauki jazdy wyposażonej w odpowiednio przygotowane samochody i instruktorów i wreszcie takich samych warunków w miejscu egzaminowana. W projekcie stworzymy miejsce, w którym osoba z niepełnosprawnością znajdzie wszystkie powyższe warunki, ponadto będzie mogła dostosować swój samochód do własnych potrzeb funkcjonalnych.

Planowany termin rozpoczęcia projektu

II kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój