Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18, RPO Świętokrzyskiego

Wyniki naboru 31.05.2019

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” SPÓŁKA AKCYJNA (DOCX 62 KB)

Podpisanie umowy z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM METALBET M. TARACH, W. TARACH, E. JAGUSZTYN  (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem HENRYK KONIECZNY ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW RÓŻNYCH „HEKO”   (DOCX 57 KB)

Podpisanie umowy EUROPE STRETCH Małgorzata Hys     (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem „NATOL” Andrzej Nawrot (DOCX 67 KB)

Podpisanie umowy z PHPU „AZBI” S.C. ZBIGNIEW MĄCZYŃSKI ANNA MĄCZYŃSKA   (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem "Elżbieta Dudek Firma Wielobranżowa „ELDUD”   (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem "EKO - BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z  przedsiębiorstwem „Fullmet” Wojciech Ciepliński z siedzibą ul. Fabryczna 7, 26-200 Końskie   (DOCX 67 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem Woodwork Sp. z o .o. Sp.k.   (DOCX 67 KB)

Podpisanie_umowy_o_dofinansowanie_z_firmą_FPHU_KRYSZTAŁ_ANNA_SZCZYPIOR (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z Panią HALINĄ KOLANKOWSKĄ, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HALINA KOLANKOWSKA - WILLA „MARCEL  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH AIG ZATORSCY (DOCX 67 KB) 

Podpisanie umowy z "PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO – USŁUGOWE „UNI-EX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z ZAKŁADEM PRODUKCYJNO – HANDLOWYM SIGMATECH S.C. JACEK GAWLIK, MICHAŁ GAWLIK (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z firmą AUTOMAX MACIEJ CZERWIK, JOANNA CZERWIK-MARCINKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA   (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – USŁUGOWO - HANDLOWYM „POLMARK KIELCE”, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z firmą RESTAURACJA „ZAJAZD 48” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy Dariusz Osman „DAROB”   (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy Kopalnia Józefka (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z CEZARYM NIECHCIAŁ – ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY   (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem ZŁOTA RYBKA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI I TERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOBRANŻOWYM „TECHMAR” GRAŻYNA MARCINIEC (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem PRODUKCYJNO - HANDLOWO – USŁUGOWE „EKO – INŻ” MISZTAL SP. J.  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY PIANEX - SYLWESTER SULEJ (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem „GOMEX - DETAL” B. GOŁDA, G. GOŁDA SPÓŁKA JAWNA  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z AUTOMOBILKLUBEM KIELECKIM

Informacja_na_strone_o_podpisaniu_Umowy_3.2_Robert_Dusza (DOCX 68 KB)

FABRYKA_PODŁOG_0024_3.2_Informacja_na_strone_o_podpisaniu_Umowy (DOCX 66 KB)

Podpisanie_umowy_o_dofinansowanie_z_firmą_PIOMAR_KONSKIE_SPOLKA_Z_OGRANICZONA_ODPOWIEDZIALNOSCIA_SPOLKA_KOMANDYTOWA  (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy Przychodnia Rodzinna Katarzyna Czerwik, Halina Dunal Spółka Cywilna (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem wielobranżowym PERFECT SPÓŁKA Z O.O   (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z dnia 27.09.2019 (DOCX 73 KB)

Podpisanie umowy z z LESZKIEM ZEGADLEWICZEM PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „ZEGPOL”  (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokół  (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z z firmą DARIUSZ WALKIEWICZ – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO-HANDLOWE „DEXWAL”  (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z z HOTEL SENATOR S.C. PROKOP I S-KA (DOCX 4 MB) 

Podpisanie umowy z  przedsiębiorstwem „BUDEX – SZYK” R. Prokop i Spółka – Spółka jawna   (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem Konrad Zych „KAR” Stacja Demontażu Pojazdów  (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM „BATMAR”, B.CZERSKA, T.POCHWAŁA, M.POCHWAŁA SPÓŁKA JAWNA   (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem CUBE CREATIVE STUDIO S. C.   (DOCX 67 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem ACTIVE MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Panem Radosławem Dunal prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Z.H.U. Autocomplex Dunal Radosław   (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem RICHMANN ANDRZEJ PAŁKA  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem Karol Łuczyński PPHU „KAROL”  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem AGARICUS PUCHALSKI SKRZYPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA (DOCX 68 KB) 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.  

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od 28.09.2018r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 08.01.2019 r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach są: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa  (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Działania 3.2 w ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termo modernizacyjnego.  Projekty polegające wyłącznie na  instalacji OZE i/lub   montażu systemu zarządzania energią w oparciu o TIK i/oraz montażu perlatorów, nie mogą być realizowane samodzielnie, mogą stanowić jedynie dodatkowy element projektu.

Realizowane projekty muszą znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ze względu na specyfikę działania Wnioskodawca w momencie aplikowania o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do CEIDG, KRS.

Wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego, w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE lub/i audytu efektywności energetycznej sporządzonego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2017 poz. 1912), na podstawie których zweryfikowane zostanie ekonomiczne uzasadnienie dla realizacji projektu. W ramach projektu musi zostać realizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 642 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Status przedsiębiorstwa Mikro, małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kWp ( odrębnie dla każdego źródła energii) 65 % kosztów kwalifikowalnych55 % kosztów kwalifikowalnych Instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 50 kWp ( odrębnie dla każdego źródła energii) 80 % kosztów kwalifikowalnych wyznaczonych w oparciu o metodologię inwestycji referencyjnej 70 % kosztów kwalifikowalnych wyznaczonych w oparciu o metodologię inwestycji referencyjnej Termomodernizacja budynku 65 % kosztów kwalifikowalnych55 % kosztów kwalifikowalnych Instalacja kotła gazowego65 % kosztów kwalifikowalnych wyznaczonych w oparciu o metodologię inwestycji referencyjnej55 % kosztów kwalifikowalnych wyznaczonych w oparciu o metodologię inwestycji referencyjnej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26- 214/18 wynosi ogółem 42 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB) obowiązuje od 15 listopad 2018 r.

Rejestr zmian do regulaminu (DOCX 33 KB)

Archiwum:

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 407 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 13 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie  (PDF 1 MB)konkursu

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

1.Pracownicy Oddziału ds. Energetycznych i Transportu  (tel.: 41 365 81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55, 41 365 81 56) oraz e-mail: Sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

2.Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00,  Obsługuje powiaty:  kielecki, skarżyski, starachowicki, konecki, włoszczowski oraz Miasto Kielce

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020