Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wszystkie nowo zakupione autobusy, tramwaje i pociągi będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Działania dotyczą nie tylko pojazdów, ale również całej infrastruktury okołotransportowej. Planujemy sukcesywne modernizowanie dworców, przystanków, zajezdni, poczekalni, peronów i węzłów przesiadkowych.

Efekty zrealizowane:

 • 20 zmodernizowanych dworców kolejowych, dostosowanych do obsługi osób o ograniczonej mobilności,
 • 650 nowych lub przebudowanych peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • na peronach i drogach dojścia do peronów zainstalowano:
  • 376 dźwigów osobowych,
  • 81 platform pionowych,
  • 147 platform przyschodowych,
  • 67 ciągów schodów ruchomych,
  • 8 sztuk chodników ruchomych,
  • na około 1000 stacjach pasażerskich zabudowano pochylnie/podjazdy prowadzące na perony,
 • na około 200 stacjach dostępne są informacje w alfabecie Braille’a,
 • 21 stacji i 45 przystanków kolejowych dostosowanych pod kątem dostępności,zakupiono 336 szt. taboru miejskiego dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami (292 autobusy, 40 trolejbusów i 4 tramwaje), w tym m.in. 60 niskopodłogowych tramwajów zakupionych w Poznaniu, 13 sztuk zakupionego nowoczesnego, niskopodłogowego taboru dla II linii metra w Warszawie,
 • zakupiono 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych (pociągi) dostosowanych do przewozu osób (w Warszawie),
 • 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego z wdrożonymi standardami w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach,
 • 13 miast Polski wyposażonych w 190 zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej zgodnych ze standardami dostępności,
 • opracowano jednolity standard mapy multisensorycznej (dotykowej),
 • wdrożono standard oznakowania stacji pasażerskich uwzględniający potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
 • rozpoczęte szkolenia dla 5 tysięcy pracowników sektora transportu publicznego (komunikacja miejska, transport autobusowy oraz transport kolejowy),
 • 24 000 wydrukowanych i dystrybuowanych do kierowców komunikacji miejskiej broszur pt. „Jak obsługiwać pasażerów ze szczególnymi potrzebami?”,
 • przyznane wsparcie finansowe dla 161 jst na finansowanie transportu indywidualnego "door-to-door",
 • publikacja „Dostępny rower na +” - publikacja zawiera dobre praktyki z Polski i innych krajów Unii Europejskiej w zakresie możliwości komfortowego i bezpiecznego wykorzystania roweru przez osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorów w celu przemieszczania się po mieście i w komunikacji miejskiej,
 • odebrane 40 z 60 wielofunkcyjnych wagonów COMBO, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • podręcznik „Projektowanie uniwersalne w transporcie jest na +”, który zawiera przykłady rozwiązań w transporcie powstałych przy zastosowaniu projektowania uniwersalnego, w tym dotyczące środków transportu, kas i automatów biletowych, automatów informacyjnych, poczekalni, miejsc odpoczynku, toalet czy peronów biorąc pod uwagę różne niepełnosprawności podróżnych. Podręcznik dostępny w sekcji Podręczniki i wskazówki.

Efekty zaplanowane:

 • około 1000 zakupionych autobusów i tramwajów oraz modernizacja i zakup prawie 500 jednostek taboru kolejowego (wagonów), w tym ok. 60 wagonów typu COMBO - z przedziałami w pełni dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • opracowanie ekspertyzy w zakresie środków transportu publicznego (autobusów, trolejbusów oraz tramwajów), pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • poszukiwanie rozwiązań technologicznych, ułatwiających planowanie podróży osobom z niepełnosprawnościami.

Schemat dla efektów z obszaru transport - link prowadzi do pliku PDF

 

 

Do pobrania:

Schemat efektów dla obszaru transportu

Transport - grafika efektów (PDF 112 KB)