Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Planujemy poprawę dostępności architektonicznej przychodni i szpitali, które będą wyposażone w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy) oraz swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, odnośniki). Zostaną wprowadzone zmiany w procedurach z uwzględnieniem różnych potrzeb pacjentów oraz dodatkowe inwestycje w obszarze telemedycyny.

Efekty zrealizowane:

  • opracowany standard dostępności dla przychodni i szpitali,
  • przyznane 128 grantów dla POZ i 19 dla szpitali na poprawę dostępności,
  • 387 pracowników placówek medycznych przeszkolonych w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
  • uruchomiona videoinfolinia dla osób głuchych w zakresie pomocy w opiece zdrowotnej,
  • utworzone 6 środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla osób w kryzysach psychicznych,
  • kilkanaście dziennych domów opieki medycznej, ułatwiających opiekę i rehabilitację seniorów i osób zależnych.

Efekty zaplanowane:

  • 72 szpitale i 250 przychodni otrzyma granty na dostosowanie budynków do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnościami wg tego standardu,
  • premiowanie dostępnych placówek medycznych przy przyznawaniu finansowania ze środków publicznych,
  • 300 pracowników placówek medycznych przeszkolonych w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
  • 9 Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

 Schemat dla efektów z obszaru zdrowie - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania

Schemat efektów dla obszaru Zdrowie (PDF 96 KB)