Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Dostępność Plus - wszystkie obszary

Efekty dostępności 

Program Dostępność Plus ma już 3 lata i nawet mimo pandemii wiele jego inicjatyw i działań było kontynuowanych, a nowe - uruchamiane. Żeby lepiej przybliżyć jego zakres, wymiar i zasięg trzeba spojrzeć czasem z "lotu ptaka" na to, co jest jego treścią i jak jest realizowany. Dlatego przygotowaliśmy matryce pokazujące jak poszczególne obszary Programu i jego 44 działania materializują się w postaci konkretnych inicjatyw/projektów. Na schemacie umieszczono ok. 80 najważniejszych z nich. Niektóre zaplanowane efekty już udało się osiągnąć - inne są jeszcze w trakcie realizacji. Do 2025 r. mamy nadzieję zrealizować to, co zaplanowano a w niektórych przypadkach, a nawet więcej.

Zachęcamy do spojrzenia jak wiele projektów jest już realizowanych w naszym Programie.

Bardziej szczegółowe informacje o efektach osiągniętych i planowanych w danym obszarze Programu możecie Państwo znaleźć także na podstronie O Programie.