Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 22.03.2019

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”

Wyniki naboru 16.05.2019

W dniu 16 maja 2019 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.Na konkurs wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi o wartości 1 669 484,68 PLN.

Wyniki konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001_2019 (PDF 330 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów_konkurs 001_19 (PDF 165 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

15.05.2019

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą w terminie od 28 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. (do godz. 12:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:          

organizacje pozarządowe partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego opracowanie i realizację oferty szkoleniowej dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej w zakresie podstawowych i specjalistycznych kompetencji informatycznych oraz w zakresie zarządzania projektami i pracy w zespole projektowym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych.

W ramach konkursu mają zostać przeprowadzone badania kompetencji i potrzeb szkoleniowych grupy docelowej, a następnie opracowane programy szkoleń z zakresu e-kompetencji, zarządzania projektami i współpracy w zespole projektowym. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia, w tym szkolenia certyfikowane, dla łącznie co najmniej 495 osób.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Patrz: Regulamin konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100 % (1.670.000 złotych)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1.670.000 złotych

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Określa je Regulamin konkursu (PDF 961 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po ogłoszeniu konkursu IOK planuje organizację spotkania informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.

pytania i odpowiedzi (PDF 515 KB)

Linki

https://www.ms.gov.pl/