Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Forum Na Rzecz Prostego Języka "Prosto i kropka"

Było to wydarzenie przełomowe, bo jego efektem jest wspólne porozumienie na rzecz upraszczania komunikacji urzędowej. Zawarły je ministerstwa i inne urzędy istotne z punktu widzenia prostego języka. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca w historii polskiego języka urzędowego. 

Wydarzenie odbyło się w gmachu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, gdzie kilka lat temu historia ruchu prostego języka w Polsce również rozpoczęła się. Gospodarzami wydarzenia byli: Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Robert Bartold, dyrektor generalny w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W programie był też występ Tomasza Piekota z Uniwersytetu Wrocławskiego, który w lekki i humorystyczny sposób opowiedział o zasadach prostego języka.

minister Jerzy Kwieciński podczas Forum na Rzecz Prostego Języka "Prosto i Kropka"

 

sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Andżelika Możdżanowska podczas Forum Na Rzecz Prostego Języka "Prosto i Kropka"

 

Odbyła się też debata z udziałem panelistów - przedstawicieli różnych środowisk m.in. urzędów, dziennikarzy, osób z niepełnosprawnością, przedsiębiorców, naukowców oraz praktyków prostego języka. Paneliści dyskutowali na temat możliwości i kierunków działania w zakresie uproszczenia języka urzędowego, również w Funduszach Europejskich.

 

Debata panelistów podczas Forum Na Rzecz Prostego Języka "Prosto i kropka"

Prosta dokumentacja konkursowa, łatwy język komunikacji z uczestnikami projektów europejskich, lider prostego języka w każdej instytucji zajmującej się Funduszami Europejskimi to wyzwania na najbliższy czas.

Zobacz inne działania kampanii upraszczania języka Funduszy Europejskich.