Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prosto z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową

Chcemy mówić i pisać tak, aby odbiorcy naszych komunikatów potrafili usłyszeć i odczytać to, co chcemy im przekazać – to fragment Deklaracji na rzecz upraszczania języka, którą podpisały dziś szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska oraz dyrektor generalna Ministerstwa Finansów Renata Oszast. W uroczystości udział wziął minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz dyrektor generalny Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej (MFiPR) Marek Redźko.

"Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa. Cieszę się, że te dwa ważne ministerstwa łączy również idea upraszczania komunikacji z obywatelami. Chcemy, by obywatele dostawali pisma, które są zrozumiałe i przyjazne, pisane z myślą o nich. Dlatego jednym z naszych zadań jest przekładanie nawet trudnych i skomplikowanych informacji na proste i zrozumiałe komunikaty" – powiedział minister Tadeusz Kościński.

W 2018 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zainicjowało Forum Prostego Języka i Deklarację prostego języka. Inicjatywy działają pod hasłem: Prosto i kropka. Z kolei w grudniu 2020 r. Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenia, które upowszechniają prosty język.

Dyrektor Marek Redźko docenił zaangażowanie kierownictwa i pracowników resortu finansów.

"Z uznaniem przyglądamy się działaniom Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz upraszczania komunikacji. Prosty język jest elementem dostępności. Odpowiada na potrzeby obywateli, odbiorców usług publicznych" – powiedział.

Przypomniał o działaniach, jakie podjęło MFiPR, które jest prekursorem prostego języka w administracji. 

"Powołaliśmy Zespół prostego języka, który tworzą przedstawiciele biur i departamentów. Stworzyliśmy sieć  liderów prostego języka. Wprowadziliśmy szablon prostego i dostępnego pisma" – wymienił dyrektor generalny.

Deklarację mogą podpisać instytucje, które chcą dołączyć się do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu przez e-mail: prosty.jezyk@mfipr.gov.pl