Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

3 października 2018 roku przedstawiciele ministerstw i innych instytucji ważnych dla prostego języka uroczyście podpisali deklarację prostego języka. Podpisując ją zobowiązali się, że będą m.in.:

 • dążyć do tego, aby ich pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;
 • tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania;
 • uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia;
 • wprowadzać rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka oraz propagować je wśród innych.

Tym samym, rozpoczął się nowy okres w polskiej historii prostego języka. Przeszliśmy do etapu działań systemowych i aktywnej współpracy: wymiany doświadczeń, materiałów, ale też kompetencji w zakresie prostego języka.

Sygnatariusze deklaracji

Deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach podpisali przedstawiciele:

  1. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
  2. Szefa Służby Cywilnej,
  3. Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych),
  4. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (data likwidacji: 7 października 2020 r.),
  5. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii),
  6. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
  7. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  8. Polskiej Agencji Prasowej,
  9. Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
  10. Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie,
  11. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 10 stycznia 2019 roku),
  12. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (od 13 marca 2019 roku),
  13. Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska) (od 14 maja 2019 roku),
  14. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (od 31 maja 2019 r.),
  15. Urzędu Miasta Kalisza (od 31 maja 2019 r.),
  16. Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (od 31 maja 2019 r.),
  17. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 24 czerwca 2019 r.),
  18. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 9 lipca 2019 r.),
  19. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (od 3 października 2019 r.),
  20. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 3 października 2019 r.),
  21. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 3 października 2019 r.),
  22. Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) (od 3 października 2019 r.),
  23. Narodowego Funduszu Zdrowia (od 3 października 2019 r.),
  24. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 3 października 2019 r.),
  25. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (od 3 października 2019 r.),
  26. Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (od 3 października 2019 r.),
  27. Urzędu Miasta Świdnik (od 3 października 2019 r.),
  28. Gminy Malanów (od 3 października 2019 r.),
  29. Biura Rzecznika Praw Pacjenta (od 23 stycznia 2020 r.),
  30. Ministerstwa Zdrowia (od 30 stycznia 2020 r.),
  31. Głównego Urząd Miar (od 30 stycznia 2020 r.),
  32. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (od 30 stycznia 2020 r.),
  33. Banku Gospodarstwa Krajowego (od 30 stycznia 2020 r.),
  34. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 30 stycznia 2020 r.),
  35. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach (od 30 stycznia 2020 r.),
  36. Ministerstwa Finansów (od 25 lutego 2021 r.),
  37. Krajowej Administracji Skarbowej (od 25 lutego 2021 r.),
  38. Urzędu Lotnictwa Cywilnego (od 25 marca 2021 r.),
  39. Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (od 25 marca 2021 r.).
  40. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (od 30 listopada 2021 r.),
  41. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od 30 listopada 2021 r.),
  42. Miasta Dąbrowa Górnicza (od 30 listopada 2021 r.),
  43. Starostwa Powiatowego w Olkuszu (od 30 listopada 2021 r.),
  44. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (od 30 listopada 2021 r.),
  45. Głównego Inspektoratu Sanitarnego (od 15 listopada 2022 r.),
  46. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (od 15 listopada 2022 r.),
  47. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (od 15 listopada 2022 r.),
  48. Archiwum Akt Nowych (od 15 listopada 2022 r.),
  49. Głównego Urzędu Statystycznego (od 15 listopada 2022 r.),
  50. Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (od 15 listopada 2022 r.),
  51. Centralnego Ośrodka Informatyki (od 15 listopada 2022 r.),
  52. Urzędu Statystycznego w Katowicach (od 15 listopada 2022 r.),
  53. Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (od 15 listopada 2022 r.),
  54. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (od 15 listopada 2022 r.).

 • IV Forum Prostego Języka - kolejne urzędy podpisały deklarację prostego języka

  IV Forum Prostego Języka - kolejne urzędy podpisały deklarację prostego języka

 • Podpisanie deklaracji 30 stycznia 2020 r. odbyło się podczas spotkania sygnatariuszy i liderów prostego języka "Dostępnie czyli prosto. I kropka" w Warszawie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  Podpisanie deklaracji 30 stycznia 2020 r. odbyło się podczas spotkania sygnatariuszy i liderów prostego języka "Dostępnie czyli prosto. I kropka" w Warszawie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 • 3 października 2018 roku przedstawiciele ministerstw i innych instytucji ważnych dla prostego języka uroczyście podpisali deklarację

  3 października 2018 roku przedstawiciele ministerstw i innych instytucji ważnych dla prostego języka uroczyście podpisali deklarację

Efekty porozumienia

Sygnatariusze propagują ideę prostego języka w swoich instytucjach, ale też wśród podmiotów, z którymi współpracują. Jednym z efektów ich współpracy było seminarium na temat prostego języka dla włodarzy gmin ze Specjalnej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Zorganizował je Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (sygnatariusz) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (sygnatariusz).

Następnie przedstawiciele sygnatariuszy wspólnie debatowali na temat możliwości upraszczania pism w postępowaniu administracyjnym, które jest bardzo trudne ze względu na ograniczenia prawne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sygnatariusz) zaprezentował uproszczone decyzje administracyjne. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób z różnych instytucji.

Kolejnym wydarzeniem, powiązanym z porozumieniem jest opublikowanie wyzwań dla służby cywilnej w sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej za 2018 r. Szef Służby Cywilnej (sygnatariusz) wyznaczył prosty język jednym z priorytetów dla służby cywilnej na najbliższe lata. Priorytety te dotyczą całej służby cywilnej czyli ok. 118 tysięcy osób w 1832 urzędach w całej Polsce.

Większość naszych działań edukacyjnych w zakresie prostego języka wspiera Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (sygnatariusz). KSAP realizuje swój odrębny harmonogram szkoleń i warsztatów na temat prostego języka, ale też wspiera organizacyjnie spotkania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na ten temat.

Warto też wspomnieć o efektach pracy zespołu liderów prostego języka w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych. Opracowali oni formatki prostych pism z cyklu oceny projektów unijnych. Podzieli się efektami pracy z przedstawicielami krajowych i regionalnych programów Funduszy Europejskich.

W styczniu 2020 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (sygnatariusz deklaracji) ogłosiło nowy konkurs z popularnej wśród przedsiębiorców „szybkiej ścieżki” w programie Inteligentny Rozwój. NCBiR uprościł w nim dokumentację konkursową. Dzięki zastosowaniu prostszego języka i nowej szacie graficznej dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze.

Czy można dołączyć do deklaracji?

Księga deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco kolejnymi podpisami. Instytucje, które chcą dołączyć się do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach, mogą to zrobić. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności, e-mail: prosty.jezyk@mfipr.gov.pl.

Do pobrania

Deklaracja Prostego Języka (PDF 2 MB)