Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (baner ze zdjęciem laptopa, telefonu, notatnika, kawy)

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. Warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne.

SKĄD I DLA KOGO

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

DOTACJA I KREDYT

W kolejnych 7 latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową.

Największe szanse na dotacje mają inwestycje realizowane w obszarach:

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Więcej na ten temat znajdziesz w ulotce "Fundusze Europejskie na innowacje firm" (PDF 1,04 MB) i "Fundusze Europejskie na innowacje" (PDF 0,94 MB).

Rozwój działalności firmy

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to doskonale wiesz, że firma (głównie mały lub średni przedsiębiorca) ma zwykłe potrzeby inwestycyjne, polegające np. na zakupie nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność Twojej firmy na rynku.

Takie środki są dostępne głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie. O lokalne grupy działania zapytaj w swoim urzędzie gminy. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Informatyzacja

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów. Poza tym środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach Twojej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ulotce "Fundusze Europejskie na informatyzację" (PDF 0,9 MB)

Rozwiązania ekologiczne

Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu.

Być może potrzebujesz też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Możesz także starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki możesz też przekazywać do sieci energetycznej.

Pamiętaj, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Działalność za granicą

Takie dofinansowanie możesz pozyskać w programie regionalnym, a jeśli prowadzisz firmę na wschodzie Polski – w Programie Polska Wschodnia.

Najpierw przygotowujesz strategię firmy za granicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji). Dofinansowanie przeznaczasz na przygotowanie tej strategii do realizacji, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów czy udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które dostały takie zadania.

W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Wnioski o wsparcie składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenia

Jeśli prowadzisz firmę, zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników. To dzięki ich kompetencjom budujesz renomę oraz konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa.

Wejdź na uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Znajdziesz tam ofertę:

  • szkoleń,
  • usług doradczych,
  • coachingu,
  • studiów podyplomowych,
  • mentoringu itd.,

Baza usług rozwojowych pozwala szybko i skutecznie wybrać, skorzystać, ocenić i polecić usługę.

Skontaktuj się z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest administratorem bazy na uslugirozwojowe.parp.gov.pl pod numerem infolinii: 801 808 108 w godzinach 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek) lub napisz wiadomość na adres e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Baza usług Rozwojowych

Co jeszcze?

Mimo dość szerokiej listy, to ciągle nie są wszystkie obszary, w których możesz pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca. Wiele innych Twoich pomysłów także może być zrealizowanych. Być może chcesz opatentować jakieś rozwiązanie, wprowadzić swoją firmę na giełdę, skorzystać z usług instytucji doradczych… Kolejnych możliwości szukaj w szczególności w programie regionalnym Twojego województwa, Programie Inteligentny Rozwój oraz Programie Polska Wschodnia. Zweryfikuj swoje pomysły, kontaktując się z Punktami Informacyjnymi.  

Gdzie szukać informacji?

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dostępne konkursy dla firm znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Zachęcamy także do śledzenia informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz przedsiębiorców w obliczu epidemii - zakładka "Fundusze a koronawirus".

Zobacz również

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami prasowymi i wideo, które przybliżą Ci temat funduszy unijnych.

Zobacz najbliższe konkursy

Prowadzisz własną firmę? Zobacz aktualne nabory i znajdź szansę dla siebie!

 

Infografika przedstawia możliwości wsparcia z różnych programów, np. na inwestycje badawczo-rozwojowe z Programu Inteligentny Rozwój, wytwarzanie energii odnawialnej z Programu Infrastruktura i Środowisko, dotacje dla osób młodych

 

Więcej informacji znajduje się w broszurze "Fundusze Europejskie dla małych i średnich firm" (PDF 1 MB)

Zapoznaj się także z przewodnikiem "Jak uzyskać dofinansowanie z funduszy?" oraz z poradnikiem, jak założyć własną firmę. 

 

Skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacyjnym

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku  i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@cpe.gov.pl
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z informacjami podanymi na stronie Centrum Projektów Europejskich
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

1+2=