Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czerwiec pod znakiem funduszy

Pomimo wielu utrudnień i ogólnego spowolnienia, Fundusze Europejskie nie zwalniają i nadal wspierają!

W czerwcu ruszają nowe nabory. Cała oferta to 34 nabory, w tym 7 naborów z programów krajowych oraz 27 naborów z programów regionalnych.

W czerwcu warto zwrócić uwagę na konkursy wspierające projekty pomagające inwestować w działania B+R, projekty wspierające ochronę środowiska, czy zdrowie.

Zapoznaj się z czerwcowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Badania i rozwój

Pomimo załagodzenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, wciąż jesteśmy narażeni na zakażenie bądź skutki uboczne panującej pandemii.

Dlatego też, Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa, które angażują się w przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID-19.

Dotację będzie można otrzymać na działalność badawczo-rozwojową, infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu wirusa m.in. szczepionek i terapii, niezbędnego sprzętu medycznego, środków odkażających czy narzędzi do gromadzenia bądź przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem koronawirusa. 

Budżet konkursu to 100 mln zł! Wnioski będzie można składać od 8 czerwca. 

Więcej informacji o naborze

Dostępność

Jeśli chciałbyś zaangażować się w poprawę sytuacji neuronietypowych studentów (osób z zaburzeniami spektrum autyzmu, czyli ASD) na uczelniach w Polsce, możesz złożyć wniosek w konkursie, który wprowadzi na uczelnie innowacyjną funkcję „Tłumacza/Adwokata społecznego” – asystenta osoby z ASD”.

Studenci zmagający się z takimi zaburzeniami boją się stygmatyzacji, przez co mają trudności w zdobywaniu informacji w sposób dyskretny oraz dostępny. Odpowiedzią na te wyzwania jest asystent, która pomagałaby w łatwiejszej komunikacji z pracownikami uczelni. Asystent musi to być osoba zaufana i posiadająca odpowiednie kompetencje, dzięki którym będzie w stanie realnie pomóc potrzebującemu studentowi.

Założeniem konkursu jest dotarcie do jak największej liczby studentów z ASD i trwałe wdrożenie tej innowacji do stosowania na uczelniach w całym kraju.

Budżet konkursu to prawie 2 mln złotych. Wnioski można składać od 19 czerwca.

Więcej informacji o naborze

Ochrona środowiska

Jednym z problemów dotykających nie tylko nasze społeczeństwo jest kwestia zmiany klimatu. Wraz ze zmianami pojawia się dobrze znany problem - brak wody. Fundusze Europejskie wspierają jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty świadczące usługi publiczne w walce z takimi zjawiskami.

Od 29 czerwca można składać wnioski w naborze wspierającym projekty dotyczące systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to aż 60 mln zł!

więcej szczegółów związanych z naborem

Jeśli chcesz zapobiegać powstawaniu odpadów lub poprawić system gospodarowania odpadami to aktualnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, organizowany jest konkurs, który wspiera m.in.:

  •  Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, które zapewniają kompleksowe rozwiązania, takie jak: zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego ich wykorzystania, budowę/rozbudowę/ modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania;
  • Kompleksową poprawę gospodarki odpadami niebezpiecznymi, budowę i modernizację instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to ponad 36 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 10 czerwca.

Więcej informacji na temat konkursu

Zdrowie

Zdrowie w czasach pandemii jest szczególnie ważne. Województwo opolskie dzięki środkom z Funduszy Europejskich wspiera działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym m.in. cukrzycy, otyłości, chorobom onkologicznym czy kardiologicznym.

Składanie wniosków możliwe jest już od 1 czerwca! Nie zwlekaj!

Więcej informacji o konkursach:

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

ogólnopolskie programy (XLSX 23 KB)
regionalne programy (XLSX 43 KB)
programy współpracy transgranicznej (XLSX 13 KB)

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!