Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice - prace przygotowawcze (projekt CEF nr 2015-PL-TM-008-S)

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Koszt kwalifikowany: 8,91 mln euro, w tym dofinansowanie z CEF: 7,57 mln euro

Okres realizacji: 2017-2019

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Uzyskana dokumentacja pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku Będzin – Katowice – Zebrzydowice – granica państwa (z wyłączeniem odcinka Katowice – Tychy) o łącznej długości ok. 127 km.