Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje o konferencji

Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na konferencję pn. Dzień Informacyjny CEF 2019. W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną informacje na temat zasad aplikowania o środki unijne w ramach konkursów CEF: Reflow Transport Call 2019 oraz Transport Blending Facility.

Priorytetami wsparcia w ramach konkursu Reflow Transport Call 2019 zostały objęte:

 • wstępnie zidentyfikowane projekty na sieci bazowej TEN-T,
 • Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – systemy pokładowe dla pojazdów prototypowych,
 • bezpieczna infrastruktura,
 • Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg (ITS),
 • Jednolita Przestrzeń Powietrzna (SESAR),
 • działania dotyczące infrastruktury w węzłach sieci bazowej, w tym węzłach miejskich,
 • autostrady morskie.

Priorytetami naboru Transport Blending Facility są natomiast:

 • Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – systemy przytorowe i pokładowe (pojazdy seryjne i prototypy),
 • paliwa alternatywne.

Podczas konferencji, razem z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) omówione zostaną praktyczne kwestie dotyczące zasad towarzyszących właściwemu przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do konkursów CEF.  

Z kolei przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli tzw. Partnerów Wdrażających w ramach konkursu Blending Facility przedstawią swoją rolę w naborze oraz proces przygotowania projektów z finansowaniem zwrotnym (pożyczką) oraz CEF (dotacją).

Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady projektów CEF realizowanych w obszarze paliw alternatywnych oraz potencjalnych do wsparcia w ramach naboru Blending Facility. Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego natomiast zaprezentują wyzwania związane z wdrażaniem ERTMS w Polsce.

Rejestracja na konferencję

Rejestracja odbywa się przez formularz on-line.

Zarejestruj się

Dodatkowych informacji udzielimy pod numerami telefonów: 22 273 87 66, 22 273 87 56 lub 22 273 77 37 oraz pod adresem e-mail cef@miir.gov.pl.

Dla kogo

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych, przygotowujących projekty związane z realizacją infrastruktury transportowej w ramach sieci TEN-T (liniowej i węzłowej), a w szczególności:

 • zarządców infrastruktury, w tym portów morskich,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizatorów i operatorów transportu publicznego, przewoźników oraz armatorów,
 • firmy leasingowe/wypożyczalnie flot samochodowych, żeglugowych i taboru kolejowego.

Gdzie i kiedy

26 listopada 2019 r., godzina 11:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/98

Gdynia

Program konferencji (wstępny)

11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników

12.00 - 12.10 Otwarcie konferencji

12.10 - 13.15 Omówienie konkursu Transport Reflow Call 2019

13.15 - 14.00 Obiad

14.00 - 15.00  Omówienie konkursu Transport Blending Facility

15.00 - 15.30 Rola banków w Transport Blending Facility

15.30 - 16.00 Wyzwania związane z wdrażaniem i finansowaniem ERTMS w Polsce

16.00 - 16.45 Prezentacja przykładowych projektów

16.45 - 17.00 Podsumowanie konferencji

Informacje o naborach

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod poniżej wskazanymi adresami:

Nabory wniosków w 2019 r.

Nabory na stronie INEA

Transport Reflow Call 2019 na stronie Komisji Europejskiej

Transport Blending Facility na stronie Komisji Europejskiej