Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Album o efektach wdrażania Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w Polsce

Polska jest jednym z krajów, które otrzymują największe wsparcie z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Według wartości pozyskanego dofinansowania Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów UE.

Łącznie beneficjenci z Polski uzyskali dofinansowanie dla 67 projektów. Całkowita wartość tych projektów to 7,2 mld euro, z czego dofinansowanie CEF to kwota 4,3 mld euro (średni poziom dofinansowania to 61%).

Osiągnęliśmy wiele sukcesów we wdrażaniu projektów CEF w perspektywie 2014-2020. Prezentujemy je w nowej edycji albumu informacyjnego pt. "Wkład Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w budowę infrastruktury transportowej w Polsce".

Album stanowi bogate źródło aktualnych danych nt. postępów we wdrażaniu CEF 2014-2020.

Znajdziemy w nim też wypowiedzi przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentu oraz beneficjentów, a także mapę projektów inwestycyjnych CEF Transport w naszym kraju.

Największą część publikacji stanowi prezentacja wszystkich realizowanych w Polsce projektów dofinansowanych z CEF. Na portfolio polskich projektów CEF składa się kilka rodzajów projektów:       

  • 35 kolejowych (m.in. dostęp do portów, Rail Baltica, modernizacja linii łączących Warszawę i Poznań, Poznań i Szczecin, Kraków i Katowice),
  • 4 drogowe (m.in. budowa drogi ekspresowej S61),
  • 12 morskich (m.in. modernizacja nabrzeży),
  • 7 dotyczących zarządzania ruchem lotniczym,
  • 7 z sektora paliw alternatywnych,
  • 2 dotyczące transportu miejskiego.

Album zamyka wprowadzenie do CEF w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, w ramach której został już ogłoszony pierwszy konkurs.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją:

Album w wersji polskiej

Album w wersji polskiej - wersja dostępna

Album w wersji angielskiej

Album w wersji angielskiej - wersja dostępna

Przygotowanie publikacji zostało w całości sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej CEF. Album ukazał się także w wersji drukowanej.

Ciąg logotypów CEF