Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać: 

 • Projekty prasowe
 • Projekty prasowo – internetowe
 • Projekty internetowe
 • Projekty edukacyjne

Grupy docelowe

Grupa: Potencjalni beneficjenci 

Podgrupa: Przedsiębiorcy

Podgrupa: Mali i średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej

Podgrupa: Start-upy i osoby chcące założyć start-up

Grupa: Potencjalni uczestnicy projektów

Podgrupa: Młodzi – NEET                              

Podgrupa: Młodzi – studenci, doktoranci                               

Podgrupa: Osoby z niepełnosprawnościami

Podgrupa: Osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji

Podgrupa: Programiści

 Grupa: Ogół społeczeństwa 

Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w opracowanych przez niego materiałach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział:

w przypadku projektów: prasowych, prasowo - internetowych, internetowych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy

w przypadku projektów edukacyjnych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy,
 • publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych), publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców radiowych),
 • agencje informacyjne

którzy spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 50 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

Projektów prasowych - 300 000 zł;

Projektów prasowo-internetowych – 500 000 zł;

Projektów internetowych – 600 000 zł;

Projektów edukacyjnych – 600 000 zł

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja konkursu dotacji  składa się z dwóch części – A i B. Część A ma charakter informacyjny i skierowana jest do mediów.Chcemy dzięki nim  dotrzeć do poszczególnych grup odbiorców z precyzyjną informacją na temat możliwości jakie oferują im Fundusze Europejskie. Powstałe w ramach konkursu artykuły i materiały mają odpowiadać na potrzeby informacyjne poszczególnych grup docelowych oraz prezentować tematykę do nich skierowaną. Zgodnie z założeniami publikacje/materiały będą zamieszczane w tytułach lub miejscach, w których wymienione grupy w sposób naturalny poszukują informacji oraz w sposób, który jest dla danej grupy najbardziej atrakcyjny.

Druga część konkursu, część B dotyczy  projektów edukacyjnych, których celem ma być zachęcenie dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych do poruszania tematów związanych z Funduszami Europejskimi oraz poszerzenie ich wiedzy o obszarach wsparcia i bezpłatnych źródłach informacji. Działania edukacyjne mają dostarczyć dziennikarzom mediów lokalnych wiedzy oraz praktycznych wskazówek, m.in. jak ciekawie i skutecznie, z punktu widzenia czytelnika, przekazywać informacje związane z FE.

Terminy 

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do: 24 kwietnia 2017 r.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie:

Projekty prasowe, prasowo – internetowe, internetowe: od 22 maja do 30 listopada 2017 r. (z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia).

Projekty edukacyjne: od 1 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. (zajęcia warsztatowe mogą odbywać się w okresie wrzesień – listopad 2017 r.).

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

Uwaga!

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin konkursu (PDF 564 KB)

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbyło się 5 kwietnia 2017 roku o godz. 12.30 w sali im. Minister Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas spotkania oraz podsumowaniem badań dotyczących percepcji Funduszy Europejskich i potrzeb komunikacyjnych poszczególnych grup docelowych:

 1. Ogólne założenia konkursu (PDF 467 KB)
 2. Składanie i ocena wniosków (PDF 644 KB)
 3. Wyniki badań dotyczacych Funduszy Europejskich - potrzeby komunikacyjne grup odbiorców (PDF 309 KB)

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 564 KB)

 

Załączniki do regulaminu konkursu

 

Załączniki do regulaminu dla wszystkich projektów:

Załącznik nr 1 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (PDF 200 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wizualizacji (PDF 258 KB)

Załącznik nr 3 Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (PDF 238 KB)

Oświadczenie o bezstronności Załącznik nr 1 do Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców  (PDF 95 KB)

Wzór protokołu Załącznik nr 2 do Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców  (PDF 188 KB)

 

Załączniki dla linii prasowej, prasowo-internetowej, internetowej (część A):

Załącznik nr 4 Formularz wniosku - Linia prasowa (DOCX 75 KB)

Załącznik nr 4 Formularz wniosku - Linia prasowo - internetowa (DOCX 76 KB)

Załącznik nr 4 Formularz wniosku - Linia internetowa (DOCX 74 KB)

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej projektu  (PDF 187 KB)

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej projektu  (PDF 211 KB)

Załącznik nr 7 Karta oceny budżetowej projektu (PDF 197 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy dotacji  (PDF 245 KB)

Wzór informacji na temat zrealizowanych działań - Załącznik nr 4 do Umowy dotacji cz. A (PDF 222 KB)

Szczegółowy kosztorys projektu do wszystkich linii w części A (XLS 55 KB)

 

Załączniki dla linii edukacyjnej (część B):

Załacznik nr 9 Formularz wniosku o przyznanie dotacji  (DOC 389 KB)

Szczegółowy kosztorys zadaniowy projektu - Załącznik nr 1 do Formularza wniosku o przyznanie dotacji  (XLS 44 KB)

Załącznik nr 10 Karta oceny formalnej projektu (PDF 187 KB)

Załącznik nr 11 Karta oceny merytorycznej projektu (PDF 180 KB)

Załącznik nr 12 Karta oceny budżetowej projektu  (PDF 192 KB)

Załącznik nr 13 Wzór umowy dotacji  (PDF 385 KB)

Wzór raportu z realizacji działań edukacyjnych - Załącznik nr 6 do Umowy dotacji cz. B (PDF 132 KB)

Ankieta sprawdzająca poziom satysfkacji - Załacznik nr 7 do Umowy dotacji cz. B (PDF 355 KB)

Wzór sprawozdania częściowego końcowego - Załącznik nr 8 do Umowy dotacji cz. B (PDF 190 KB)

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 134 KB) - aktualizacja z 19 kwietnia 2017 r.

Uwaga!

Skorygowano wysokość wkładu własnego - zgodnie z regulaminem konkursu wynosi 5%.