Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Wyniki konkursu dotacji na działania informacyjne i edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich 

Komisja konkursowa zakończyła ocenę wniosków  zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich w mediach”.

Linia edukacyjna

Zgłoszonych zostało 6 wniosków, w tym 5 spełniających kryteria oceny formalnej. Z dalszej oceny wykluczono następujący wniosek:

1.Wnioskodawca i nazwa projektuUzasadnienie odrzucenia wniosku
2. Fundacja Instytut Białowieski „www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl” Wniosek nie spełnia następujących wymogów:
 •  nie jest odpowiedzią na konkurs - koncepcja projektu nie uwzględnia żadnego z obowiązkowych elementów wskazanych w Części B Regulaminu Konkursu,
 • nie spełnia wymogów z punktu 8.2 Regulaminu Konkursu.

Komisja wyłoniła do realizacji 1 projekt, który otrzyma dofinansowanie w formie dotacji. Projekt ten jest najkorzystniejszy pod względem merytorycznym, finansowym oraz dotarcia do grupy docelowej.

 

Zwycięzcą Konkursu w linii edukacyjnej został:

L.p.Wnioskodawca i nazwa projektuWysokość dotacji
1. Polska Agencja Prasowa SA „Prasowa Akademia Funduszy Europejskich 2020” 238 920 zł brutto

Wszystkim Wnioskodawcom pragniemy bardzo podziękować za zainteresowanie i uczestnictwo w Konkursie oraz wkład czasu i pracy, związany z przygotowaniem wniosków. 

Pełna lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania wraz z przyznaną punktacją w trakcie oceny merytorycznej  (PDF 235 KB) 

 

Linia internetowa, prasowo-internetowa oraz prasowa

Wyniki oceny formalnej

Do Konkursu (część A) zgłoszono ogółem 28 wniosków (linia prasowa, internetowa, prasowo-internetowa). Spośród nich wykluczono następujący wniosek:

L.p.Nazwa projektuUzasadnienie odrzucenia wniosku
1. Polska Press Sp. z o.o. wniosek pt. „MilionMonet.pl” (linia internetowa) Wniosek nie spełnia wymogu punktu 2.6.3 Część A Regulaminu  – projekty powinny być realizowane na portalach o tematyce ogólnoinformacyjnej o zasięgu nie mniejszym niż 9 000 000 użytkowników  miesięcznie (na podstawie badania Gemius PBI za XII 2016 Top 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów – platforma PC)

Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji Komisji konkursowej, w związku z powyższym zamieszczona lista wniosków odrzuconych pod względem formalnym jest ostateczna. 

Rozstrzygnięcie 

Spośród 28 zgłoszonych wniosków, w tym 27 spełniających wymogi formalne, Komisja wyłoniła 11 projektów, które otrzymają dofinansowanie w formie dotacji.

Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do kluczowych grup docelowych w tym beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Łączna kwota dotacji przyznanych w tegorocznym konkursie wynosi 2 896 636  złotych.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Wyniki Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich
Nazwa wnioskodawcyNazwa projektuMedia, w których prowadzone będą działaniaWysokość dotacji
Projekty internetowe
Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k „Kobieta w świecie FE” Interia.pl 474 442 zł
Media Impact Polska Sp. z o.o. „Nowa perspektywa, nowe możliwości” Onet.pl 322 940 zł
Projekty prasowo-internetowe
Gremi Media S.A. „Rzecz o funduszach UE” Rzeczpospolita, portal: rp.pl 398 273 zł
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. „Puls Funduszy Unijnych” Puls Biznesu, Puls Biznesu Weekend, portale: bankier.pl, pb.pl. 417 408 zł
Infor Biznes Sp. z o.o. „Fundusze Europejskie - praktycznie”  Dziennik Gazeta Prawna, portale: gazetaprawna.pl, dziennik.pl. forsal.pl.  400 000 zł
Projekty prasowe
Instytut Gość Media „Fundusze Europejskie – to działa” Gość Niedzielny 141 630 zł
Fratria Sp. z o.o. „W sieci Funduszy Europejskich” W Sieci 95 000 zł
Support Media Sp. z o.o. „Przewodnik po Funduszach Europejskich” Angora 111 000 zł
ZPR Media S.A. „I Ty możesz skorzystać z funduszy unijnych” Super Express 299 943 zł
Orle Pióro Sp. z o.o. „Do Rzeczy o Funduszach Europejskich” Do Rzeczy 110 000 zł
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. k „Skorzystaj z Funduszy Europejskich” Twój Styl Pani PC Format 126 000 zł

Wszystkim Wnioskodawcom pragniemy bardzo podziękować za zainteresowanie i uczestnictwo w Konkursie oraz wkład czasu i pracy, związany z przygotowaniem wniosków. 

Pełna lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania wraz z przyznaną punktacją w trakcie oceny merytorycznej (PDF 198 KB)

 

* * *

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać: 

 • Projekty prasowe
 • Projekty prasowo – internetowe
 • Projekty internetowe
 • Projekty edukacyjne

Grupy docelowe

Grupa: Potencjalni beneficjenci 

Podgrupa: Przedsiębiorcy

Podgrupa: Mali i średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej

Podgrupa: Start-upy i osoby chcące założyć start-up

Grupa: Potencjalni uczestnicy projektów

Podgrupa: Młodzi – NEET                              

Podgrupa: Młodzi – studenci, doktoranci                               

Podgrupa: Osoby z niepełnosprawnościami

Podgrupa: Osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji

Podgrupa: Programiści

 Grupa: Ogół społeczeństwa 

Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w opracowanych przez niego materiałach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział:

w przypadku projektów: prasowych, prasowo - internetowych, internetowych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy

w przypadku projektów edukacyjnych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy,
 • publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych), publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców radiowych),
 • agencje informacyjne

którzy spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 50 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

Projektów prasowych - 300 000 zł;

Projektów prasowo-internetowych – 500 000 zł;

Projektów internetowych – 600 000 zł;

Projektów edukacyjnych – 600 000 zł

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja konkursu dotacji  składa się z dwóch części – A i B. Część A ma charakter informacyjny i skierowana jest do mediów.Chcemy dzięki nim  dotrzeć do poszczególnych grup odbiorców z precyzyjną informacją na temat możliwości jakie oferują im Fundusze Europejskie. Powstałe w ramach konkursu artykuły i materiały mają odpowiadać na potrzeby informacyjne poszczególnych grup docelowych oraz prezentować tematykę do nich skierowaną. Zgodnie z założeniami publikacje/materiały będą zamieszczane w tytułach lub miejscach, w których wymienione grupy w sposób naturalny poszukują informacji oraz w sposób, który jest dla danej grupy najbardziej atrakcyjny.

Druga część konkursu, część B dotyczy  projektów edukacyjnych, których celem ma być zachęcenie dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych do poruszania tematów związanych z Funduszami Europejskimi oraz poszerzenie ich wiedzy o obszarach wsparcia i bezpłatnych źródłach informacji. Działania edukacyjne mają dostarczyć dziennikarzom mediów lokalnych wiedzy oraz praktycznych wskazówek, m.in. jak ciekawie i skutecznie, z punktu widzenia czytelnika, przekazywać informacje związane z FE.

Terminy 

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do: 24 kwietnia 2017 r.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie:

Projekty prasowe, prasowo – internetowe, internetowe: od 22 maja do 30 listopada 2017 r. (z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia).

Projekty edukacyjne: od 1 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. (zajęcia warsztatowe mogą odbywać się w okresie wrzesień – listopad 2017 r.).

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

Uwaga!

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin konkursu (PDF 564 KB)

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbyło się 5 kwietnia 2017 roku o godz. 12.30 w sali im. Minister Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas spotkania oraz podsumowaniem badań dotyczących percepcji Funduszy Europejskich i potrzeb komunikacyjnych poszczególnych grup docelowych:

 1. Ogólne założenia konkursu (PDF 467 KB)
 2. Składanie i ocena wniosków (PDF 644 KB)
 3. Wyniki badań dotyczacych Funduszy Europejskich - potrzeby komunikacyjne grup odbiorców (PDF 309 KB)

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 564 KB)

 

Załączniki do regulaminu konkursu

 

Załączniki do regulaminu dla wszystkich projektów:

Załącznik nr 1 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (PDF 200 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wizualizacji (PDF 258 KB)

Załącznik nr 3 Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (PDF 238 KB)

Oświadczenie o bezstronności Załącznik nr 1 do Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców  (PDF 95 KB)

Wzór protokołu Załącznik nr 2 do Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców  (PDF 188 KB)

 

Załączniki dla linii prasowej, prasowo-internetowej, internetowej (część A):

Załącznik nr 4 Formularz wniosku - Linia prasowa (DOCX 75 KB)

Załącznik nr 4 Formularz wniosku - Linia prasowo - internetowa (DOCX 76 KB)

Załącznik nr 4 Formularz wniosku - Linia internetowa (DOCX 74 KB)

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej projektu  (PDF 187 KB)

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej projektu  (PDF 211 KB)

Załącznik nr 7 Karta oceny budżetowej projektu (PDF 197 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy dotacji  (PDF 245 KB)

Wzór informacji na temat zrealizowanych działań - Załącznik nr 4 do Umowy dotacji cz. A (PDF 222 KB)

Szczegółowy kosztorys projektu do wszystkich linii w części A (XLS 55 KB)

 

Załączniki dla linii edukacyjnej (część B):

Załacznik nr 9 Formularz wniosku o przyznanie dotacji  (DOC 389 KB)

Szczegółowy kosztorys zadaniowy projektu - Załącznik nr 1 do Formularza wniosku o przyznanie dotacji  (XLS 44 KB)

Załącznik nr 10 Karta oceny formalnej projektu (PDF 187 KB)

Załącznik nr 11 Karta oceny merytorycznej projektu (PDF 180 KB)

Załącznik nr 12 Karta oceny budżetowej projektu  (PDF 192 KB)

Załącznik nr 13 Wzór umowy dotacji  (PDF 385 KB)

Wzór raportu z realizacji działań edukacyjnych - Załącznik nr 6 do Umowy dotacji cz. B (PDF 132 KB)

Ankieta sprawdzająca poziom satysfkacji - Załacznik nr 7 do Umowy dotacji cz. B (PDF 355 KB)

Wzór sprawozdania częściowego końcowego - Załącznik nr 8 do Umowy dotacji cz. B (PDF 190 KB)

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 134 KB) - aktualizacja z 19 kwietnia 2017 r.

Uwaga!

Skorygowano wysokość wkładu własnego - zgodnie z regulaminem konkursu wynosi 5%.