Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje społeczne trwały od 26 lutego do 2 kwietnia 2021 r. Do udziału w nich zaproszono podmioty publiczne, samorządy terytorialne, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk akademickich i opiniotwórczych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Wykorzystano różne działania i narzędzia komunikacji:

Konsultacje on-line

Projekt KPO razem z formularzem do zgłaszania uwag on-line udostępniliśmy na stronach internetowych www.kpo.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Uwagi do KPO przekazywano w dwóch formach – do całego dokumentu lub do poszczególnych części. Przez formularz na stronie internetowej zgłoszonych zostało ponad 5,5 tys. uwag i komentarzy.

Analizując komentarze do projektu KPO, wzięliśmy pod uwagę też stanowiska zgłoszone w formie pisemnej.

W uzasadnionych przypadkach wzięliśmy pod uwagę również komentarze nadesłane po upływie terminu konsultacji społecznych.

Debaty

Jednym z elementów konsultacji były debaty. Wzięli w nich udział: eksperci ze świata nauki, członkowie organizacji pozarządowych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Debaty dotyczyły:

 • 2.03.2021 r. – komponentów „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” i „Zielona, inteligentna mobilność”,
 • 4.03.2021 r. – komponentu „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”,
 • 9.03.2021 r. – komponentów „Odporność i konkurencyjność gospodarki” i „Transformacja cyfrowa”.

Ze względu na pandemię koronawirusa debaty zorganizowaliśmy w formule on-line. Każde spotkanie transmitowaliśmy na kanale MFiPR w serwisie YouTube. W spotkaniach udział wzięło łącznie ok. 2 000 uczestników, średnio 630 w każdym.

W trakcie spotkań zadawano pytania, na które eksperci udzielali odpowiedzi (w ramach przewidzianego w agendzie czasu). Łącznie w trakcie spotkań wpłynęło ok. 330 pytań i komentarzy do treści dokumentu.

Wysłuchania publiczne

Wysłuchania są kolejnym elementem konsultacji publicznych dokumentów. Mają za zadanie uczynić proces konsultacji bardziej otwartym. Podczas wysłuchań każdy może wyrazić swoją opinię, jeśli ma do przekazania istotne informacje w sprawie.  

Odwołują się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych. Zostały one wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku. Są to transparentność, powszechność, przewidywalność, responsywność, koordynacja, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Na wniosek strony społecznej w dniach 24-30 marca 2021 r. odbyły się tzw. wysłuchania publiczne nt. KPO. Przygotowaliśmy je we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi (Fundacją „Stocznia” i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych). Pomysłodawcą i patronem wysłuchań był Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa. Działa on w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Odbyło się  5 wysłuchań, oddzielnie dla każdego z komponentów KPO:

 • 22 marca 2021 r. – „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,
 • 23 marca 2021 r. – „Transformacja cyfrowa”,
 • 24 marca 2021 r. – „Efektywność, jakość i dostępność systemu ochrony zdrowia”,
 • 29 marca 2021 r. – „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”,
 • 30 marca 2021 r. – „Zielona, inteligentna mobilność”.

W wysłuchaniach, w roli słuchaczy, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za przygotowanie komponentów KPO.

Konsultacje w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST)

Projekt KPO był przedmiotem następujących spotkań KWRiST:

 • 18 marca 2021 r. – posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST,
 • 25 marca 2021 r. - posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST,
 • 8 kwietnia 2021 r. - posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST,
 • 12 kwietnia 2021 r. – posiedzenie plenarne KWRiST,
 • 30 kwietnia 2021 r. – posiedzenie plenarne KWRiST.

W ramach KWRiST otrzymano ponad 520 uwag z zarządu województwa lubuskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego oraz zrzeszeń JST – Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związków Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Śląskiego Związku Gmin oraz Powiatów, a także Związku Województw RP.

Wysłuchania odwrócone

W terminie 29 czerwca - 5 lipca 2021 r. odbyły się wysłuchania odwrócone. Administracja rządowa odniosła się do postulatów przekazanych podczas wysłuchań publicznych.

Odbyło się 5 spotkań, oddzielnie dla każdego z komponentu KPO:

 • 29 czerwca 2021 r. – „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,
 • 30 czerwca 2021 r. – „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”,
 • 1 lipca 2021 r. – „Transformacja cyfrowa”,
 • 2 lipca 2021 r. – „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”,
 • 5 lipca 2021 r. – „Zielona, inteligentna mobilność”.

Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz ministerstw odpowiedzialnych za realizację reform i inwestycji w każdym z komponentów KPO wystąpili w roli mówców. Omówili zmiany wprowadzone w dokumencie, które zgłoszono w trakcie konsultacji społecznych. Przedstawili też stanowiska w sprawie odrzuconych uwag.

Na spotkaniach głos zabrali również przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Każde ze spotkań zostało podsumowane przez organizatora.

Uczestnikami spotkania, byli przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, pracodawców i ich organizacji, związków zawodowych, izb gospodarczych oraz przedstawiciele świata nauki.

W charakterze widzów w spotkaniach udział wzięło łącznie około 460 osób. Największym zainteresowanie uczestników cieszyło się spotkanie dot. komponentu B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. 

Raport z konsultacji KPO (PDF 1 MB)