Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jeśli chcesz zostać Partnerem na rzecz dostępności, wypełnij formularz.

Podmiot

Dane kontaktowe

Osoba upoważniona do podpisu Partnerstwa na rzecz dostępności

Dostępne rozwiązania

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu. Celem przetwarzania danych jest wdrażanie rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018-2025.

Potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych:

Administratorem danych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 (www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dane-kontaktowe). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@mfipr.gov.pl.

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ale mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do dostępu do nich, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji Programu Dostępność Plus lub do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7+2=