Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Miło nam poinformować, że obie Ustawy o dostępności – Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych – zostały przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Polski Związek Głuchych.

Więcej informacji na temat ustaw, w tym m.in. kogo obowiązuje ustawa, co nowego wprowadza ustawa oraz informacje, jak wdrażać ustawę.