Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R INNOTABOR, Inteligentny Rozwój

Zakończony 14.10.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I konkursie w ramach Programu Sektorowego INNOTABOR (konkurs nr 5/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków PO IR w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R".

Wyniki naboru

Lista rankingowa

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Ogłoszenie wyników oceny nastąpi w przeciągu 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 16 sierpnia 2016 r. do 14 października 2016 r. (do godz. 16:00).

 

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Nie dotyczy

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 196 000 000 ZŁ.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innotabor-finanse@ncbr.gov.pl.
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innotabor@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 282, (22) 39 07 171.

Linki

http://ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innotabor/01_rpk_innotabor_28_09_2016-aktualizacja.pdf