Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 11.3.1, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

18 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadził zmianę do regulaminu konkursu. Zmiana jest spowodowana zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2015 r. Dokument ten skutkuje m.in. utratą statusu akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

W związku z powyższym termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie RPWM.11.03.01-IZ.00.28-001/15 zostaje przedłużony z 18.01.2016 r. do 19.02.2016 r., a planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z 31.03.2016 r. na 30.04.2016 r. (rozdział 2 regulaminu konkursu: Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.4 Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie).

Załączniki do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie. 

Zaktualizowany regulamin konkursu (PDF 1 MB).

Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu.