Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego "Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem: Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych.

Celem głównym badania jest oszacowanie wpływu interwencji na podniesienie jakości i poprawę dostępu do elektronicznych usług w województwie podkarpackim.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego