Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wielkopolska - Wielkie zmiany, w niewielkim miasteczku

W Kołaczkowie o potrzebie rewitalizacji mówiło się od dawna. Z własnym skromnym budżetem, miejscowy samorząd nie mógłby sobie pozwolić na sfinansowanie rewitalizacji, która odpowiadałaby na problemy związane, choćby ze starzejącym się społeczeństwem i odpływem ludności. Dopiero pozyskane pieniądze unijne z Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) sprawiły, że mogły rozpocząć się wielkie zmiany.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Teresą Waszak, Wójtem Gminy Kołaczkowo odwiedził dwie ukończone inwestycje, zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych.

Gmina Kołaczkowo przeprowadziła w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kołaczkowie remont i modernizację Przedszkola „Jarzębinka” oraz adaptację pomieszczenia Pałacu Reymonta na kino społecznościowe. Inwestycje zostały zrealizowane przy 85 – procentowym unijnym dofinansowaniu w ramach.

Wartość projektu „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji gminy Kołaczkowo” opiewa na blisko 2,4 mln zł.

"To dobrze ulokowane pieniądze unijne, wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli na rewitalizację" – podkreśla Marszałek Marek Woźniak

Więcej o efektach rewitalizacji w Kołaczkowie w magazynie "Zmieniamy Wielkopolskę" 

Przedszkole w Kołaczkowie