Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W końcu musi być lepiej – maj miesiącem powrotu do normalności

Z radością i wielką nadzieją przyjmujemy informacje o zmniejszającej się liczbie chorych na COVID 19, luzowaniu obostrzeń i o szansie, jaką niesie szczepienie. Wszyscy liczymy też na poprawę wskaźników gospodarki, związanych w dużej mierze ze stopniowym odmrażaniem gospodarki.

W dostosowywaniu swoich przedsięwzięć do tzw. „nowej normalności” cały czas z pomocą czekają Fundusze Europejskie.

Zapoznaj się z majowymi konkursami i sprawdź, jakiego rodzaju wsparcie może Cię zainteresować.

„Zielona energia” jako rozwiązanie korzystnie ekologicznie i ekonomicznie

Już tylko do 28 maja br. można aplikować o dofinansowanie z ostatnich 2 konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorcy chcący otrzymać dofinansowanie do budowy lub przebudowy instalacji wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną mogą zgłaszać się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowe środki Fundusze Europejskie przeznaczają na poprawę środowiska w województwie śląskim.

Między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować o  środki na projekty dotyczące np.:

 • ocieplenia przegród zewnętrznych obiektu;
 • wymiany okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowy systemów grzewczych lub podłączenia bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • likwidacji dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w modernizowanych energetycznie budynkach.

Transformacja firm w kierunku Przemysłu 4.0

Mimo że nabór do tego konkursu jest w czerwcu, to piszemy o nim teraz, żebyś mógł się do niego przygotować. Mowa o pilotażu nowych instrumentów inno_LAB z Programu Inteligentny rozwój.   

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia zmian w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia nowych technologii.

Mowa tu o:

 • Big Data;
 • Robotach przemysłowych;
 • Internecie rzeczy;
 • Integracji technologii informatycznych i operacyjnych i tworzeniu systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwie;
 • Chmurze obliczeniowej;
 • Wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;
 • Sztucznej inteligencji;
 • Blockchainie;
 • Druku addytywnym (druk 3D).

Wnioski będzie zbierał PARP między 15 a 30 czerwca, zatem warto już teraz się przygotowywać. 

Szkolenia i doradztwo z dostępnego projektowania

W Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) warto skorzystać z finansowanych w 100% szkoleń i doradztwa dla firm, które chcą rozwijać się w kierunku rozwiązań skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów. Informację o tym, do którego z operatorów powinieneś się zgłosić można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Start-upy w Polsce Wschodniej

Wszystkim tym start-upom, które:

 • zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu z poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Programu Polska Wschodnia,
 • osiągnęły wszystkie zakładane „kamienie milowe” planu inkubacji oraz
 • otrzymały raport z inkubacji z rekomendacją o stopniu gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej

przypominamy, że do końca tego roku można starać się o wsparcie na kolejny krok rozwoju - rozwinięcie działalności – wejście ze swoim produktem/usługą szerzej na rynki krajowe i zagraniczne oraz zwiększanie sprzedaży.

Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 1 mln złotych. Na co można przeznaczyć te środki? Na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Szczegóły konkursu

Rozwój przedsiębiorstw na Śląsku

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w maju dysponuje bogatą ofertą dla przedsiębiorstw.

Do 18 maja wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro- i małe przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianej branży turystycznej. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty m.in. inwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług i kompleksowych, proekologicznych produktów. Jednym z celów pomocy z Funduszy Europejskich są również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Więcej podmiotów może skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich dostępnej w konkursie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie medycyny i wdrożenie, oraz komercjalizację ich wyników lub na stworzenie własnego laboratorium.

Można ubiegać się m.in.: o refundację kosztów wynagrodzeń pracowników badawczych, kosztów aparatury i sprzętu, kosztów badań, jak i nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Czas na składanie wniosków o dofinansowanie upływa 8 czerwca br.

Białostocki Obszar Funkcjonalny

Jednostki samorządu terytorialnego, partnerstwa JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe chcące realizować projekty z zakresu infrastruktury:

 • związanej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • związanej z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
 • w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych

mogą zgłaszać się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do 12 maja br. Wymogiem jest by te działania były realizowane na terenie miasta Białystok lub gmin otaczających Białystok.

Szczegółowe informacje na stronie programu regionalnego

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w maju naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.