Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Świąteczne oferty dla przedsiębiorców

Co zrobić, żeby w worku Mikołaja na pewno czekał na nas wymarzony prezent? Jest na to rozwiązanie: można samemu zadbać o to, by się tam znalazł! Pomyśl w tym najbliższym czasie również o sobie i swojej firmie i skorzystaj z możliwości oferowanych przez FE.

Oferta obejmuje 19 naborów w programach krajowych i 43 nabory w programach regionalnych, w tym 18 nowych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o środki unijne na prace badawczo-rozwojowe, rozwój innowacyjnych produktów i usług, czy inwestycje związane z ochroną środowiska.

Zapoznaj się z grudniowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Innowacje

Żarówka

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie PARP

Zachęcamy też do składania wniosków do nowo ogłoszonego naboru dedykowanego MSP z województwa mazowieckiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? – chodzi o wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji. Tak podjęte działania mają przełożyć się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm i prowadzić do zwiększenia zatrudnienia.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 400 tysięcy złotych, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi aż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu!

Nie czekaj i złóż wniosek już dziś!

Szczegółowe informacje na stronie Fundusze dla Mazowsza

Badania i rozwój

Naczynia laboratoryjne

Nowoczesne systemy grzewcze powinny być wydajne, ekonomiczne, oraz proekologiczne, emitujące jak najmniejszą ilość szkodliwych substancji do atmosfery. Skonstruowanie takiej pompy cieplnej, która spełniałaby wszystkie wymagania nie jest proste, ale warto poszukiwać nowych rozwiązań. Pomagają w tym FE, wspierając prace badawczo-rozwojowe poświęcone opracowaniu zmodernizowanych konstrukcji i rozwiązań technologicznych urządzeń grzewczych.

Więcej informacji o konkursie

Ochrona środowiska naturalnego to temat, który dotyczy każdego z nas. Możemy sami próbować prowadzić pro ekologiczny tryb życia, ale aby chronić środowisko na szeroką skalę potrzebne są rozwiązania systemowe. Przedsiębiorcy oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) nadal mogą otrzymać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w obszarze innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska.

Więcej informacji o konkursie

Nadal dostępny jest konkurs dla MSP w woj. łódzkim, w którym można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które służą wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej. Nabór trwa do końca grudnia. Dodatkowe informacje

Podobnie, bo również do 31 grudnia br., trwa nabór do działania 1.1 w programie regionalnym województwa zachodniopomorskiego.

W tym naborze dofinansowane będą projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego albo ulepszonego produktu, usługi, ale także technologii produkcji czy projektu wzorniczego. Warto pamiętać jednak, że wsparcie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze tak zwanych inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Zachęcamy do aplikowania. Wszystkie informacje dostępne są na stronie konkursu

Ochrona środowiska

Liście

Przecięty Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg śmieci. Z roku na rok liczba produkowanych odpadów niestety rośnie. Samo składowanie nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Odpowiedzią na ten znaczący problem może byćrecykling.

Obecnie przedsiębiorcy mogą wziąć udział w konkursie, którego celem jest dofinansowanie projektów, dotyczących instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu. 

Więcej informacji na temat konkursu

Rozwój firmy

Wykres

Dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego polecamy nowy konkurs, który trwa do końca roku. Jeśli rozważasz wdrożenie nowego modelu biznesowego, poprzez wejście na rynki zagraniczne, np.:

  • udział w imprezach targowo-wystawienniczych (zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym),
  • wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym aplikuj jeszcze w tym roku!

Poziom dofinansowania z UE wydatków kwalifikowalnych wynosi od 50 aż do 85%. Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie w kwocie 500 tys. złotych.

Więcej o naborze

Zdrowie

Krzyżyk

W grudniu najczęściej myślimy o… prezentach i świętach, ale warto też myśleć o zdrowiu.

W województwie lubuskim przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) ale również ich związki i stowarzyszenia, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą składać wnioski o wdrożenie programów zdrowotnych. Jakich?

Chodzi o programy ukierunkowane w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, ale także chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi).

W jaki sposób?

  • zapewniając niezbędne usługi zdrowotne;
  • nawiązując i utrzymując współpracę ze szpitalami ogólnymi;
  • prowadząc działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób. 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zakupu sprzętu jako wydatku kwalifikowanego.

Pula środków w konkursie to blisko 3,5 mln złotych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie województwa lubelskiego

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków". W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!