Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Startuje Program Polska-Saksonia 2014-20

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Komitetu Monitorującego program współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-20, które odbyło się 8 lipca br. w Görlitz. Komitet przyjął regulamin pracy, zatwierdził harmonogram naborów projektów, koncepcje projektów flagowych, podział środków Pomocy Technicznej oraz kierunkowo przyjął Podręcznik Programu.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska-Saksonia 2014-20

Program Polska-Saksonia 2014-2020 jest zarządzany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Wspólny Sekretariat programu, który m.in. udziela doradztwa wnioskodawcom, znajduje się we Wrocławiu. Komisja Europejska zaakceptowała Program Polska – Saksonia 2014-20 11 czerwca 2015 r.    

"Jest to pierwszy z trzech programów współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Niemcami na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską. Odpowiada on na kluczowe wyzwania polsko-saksońskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawy jakości połączeń drogowych do przejść granicznych, wzmocnienia wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej oraz współpracy instytucji i obywateli– zaznaczył wiceminister Niezgoda.

Wszystkie inicjatywy muszą wykazywać charakter transgraniczny, czyli być istotne dla mieszkańców po obydwu stronach granicy. Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje części województw: dolnośląskiego (podregion jeleniogórski) i lubuskiego (powiat żarski), zaś po stronie niemieckiej, powiaty Görlitz i Bautzen. Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)do programu wynosi 70 mln euro, całkowity budżet to 82,3 mln euro.

"Nowością w programie są tematyczne nabory projektów, ograniczone datą rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków oraz nabory na projekty flagowe" - mówił wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda podczas posiedzenia Komitetu. 

Projekty flagowe mają szczególne znaczenie dla całego obszaru wsparcia, ponieważ w sposób kompleksowy wykorzystują potencjał polsko-saksońskiego pogranicza i w sposób systemowy rozwiązują problemy zidentyfikowane w tym obszarze.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska-Saksonia 2014-20

W perspektywie 2014-2020 Polska jest zaangażowana w programy stanowiące kontynuacje tych realizowanych w perspektywie 2007-2013. Wiceminister przypomniał, że Polska będzie pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej dla 3 programów współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk, Polska – Saksonia oraz Polska – Słowacja.

Dotychczas Komisja Europejska wydała decyzje zatwierdzające programy: Europa Środkowa (16 grudnia 2014 r.), Region Morza Bałtyckiego (18 grudnia 2014 r.),  Polska – Słowacja (12 lutego 2015 r.), Polska-Saksonia (11 czerwca 2015 r.) i Polska-Czechy (23 czerwca 2015 r.)