Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawnie inwestujemy Fundusze Europejskie. Ścigamy najlepszych

Polska osiągnęła najwyższą w historii członkostwa w UE pozycję w wykorzystaniu środków unijnych.

"Polska jest "zawodniczką wagi ciężkiej" w Unii Europejskiej - jesteśmy największym beneficjentem Funduszy Europejskich. Ostatnio weszliśmy też do "pierwszej ligi" w refundacji środków w ramach aktualnej perspektywy budżetowej (absorpcja). Co czwarte euro wypłacone z Unii Europejskiej trafiło do Polski" - komentuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Polska liderką w UE

Polska jest aktualnie na 5. pozycji w UE w wykorzystaniu środków unijnych.

"Nigdy jeszcze Polska nie była tak wysoko. Od listopada ubiegłego roku przeskoczyliśmy aż 2 miejsca do góry"- mówi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz dodaje "w ramach wysokości otrzymanych funduszy Polska była i jest niekwestionowanym liderem. Od początku obecnej perspektywy finansowej Komisja Europejska wypłaciła Polsce łącznie 41,5 mld euro."

Saldo rozliczeń w przepływach finansowych - budżet UE a Polski (transfery po odjęciu składek) - jest nadal wyraźnie na korzyść Polski. Na podstawie danych Ministerstwa Finansów na koniec listopada 2020 r. jest to na plus już blisko 129 mld euro, a więc blisko 4,4 tys. euro lub 15,5 tys. zł na każdego mieszkańca Polski i - co warto podkreślić - kwota ta ciągle przyrasta.

Obecnie wyprzedzamy Litwę, Węgry, Portugalię i Irlandię. Ustępujemy tylko Luksemburgowi, Finlandii, Grecji, Estonii, które jednak mają kilkakrotnie mniejsze budżety do dyspozycji niż Polska. W Funduszu Spójności otrzymaliśmy już 13,1 mld euro refundacji, osiągnęliśmy 56,5 proc. wykorzystanie środków i mamy tu rekordowe 3. miejsce. Wyprzedzamy Czechy czy Węgry, przed nami już tylko dwa "tygrysy bałtyckie" Litwa oraz Estonia z symbolicznymi alokacjami w porównaniu do Polskiej.

Na inwestycje współfinansowane z Funduszy Europejskich przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych - budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. W perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oddziałują więc na pobudzanie całej polskiej gospodarki.

Inwestujemy fundusze unijne

W Polsce z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest aktualnie ponad 84 tys. inwestycji o łącznej wartości ponad 515 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to ponad 313 mld zł, czyli ponad 91 proc. wszystkich dostępnych środków dla naszego kraju.

Czas na inwestowanie funduszy unijnych na lata 2014-2020 mamy do końca 2023 roku. Polska jest w tej chwili dokładnie w tym miejscu, w którym powinniśmy być zgodnie z założeniami dotyczącymi tempa wydatkowania środków unijnych.

Najwięcej pieniędzy unijnych, bo ponad 94 mld zł, przeznaczyliśmy na inwestycje transportowe. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej z kwotą ponad 40 mld zł, badania i rozwój, na które trafiło ze środków unijnych prawie 32 mld zł oraz wsparcie konkurencyjności małych i średnich firm, którego wysokość to 29 mld zł.

W obszarze gospodarki niskoemisyjnej zakontraktowano już ponad 90 proc. środków, badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje - już ponad 95 proc., a technologie informacyjne i komunikacyjne to przeszło 99 proc. zakontraktowanych środków, które pracują w polskiej gospodarce.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Od kwietnia zeszłego roku duża część funduszy UE została skierowana na walkę z pandemią. Z Funduszy Europejskich na działania antywirusowe przekierowaliśmy około 15 mld zł. Blisko 8,6 mld zł z programów krajowych i około 6,4 mld zł z programów regionalnych.

Duża część z tych pieniędzy trafiła do przedsiębiorców. Uruchomiliśmy dopłaty do wynagrodzeń pracowników, pożyczki płynnościowe i dotacje na kapitał obrotowy dla małych i średnich firm. Fundusze skierowaliśmy na zabezpieczenie kadr i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Szpitale zakupiły respiratory, tomografy komputerowe, ambulanse oraz środki ochrony indywidualnej i do dezynfekcji. Dodatkowe komputery otrzymali uczniowie w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Wszystkie te inwestycje przeprowadziliśmy pod szyldem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia rządowe Tarcze Antykryzysowe.