Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie z koordynatorami Programu Dostępność Plus

Wspólnie wdrażamy cele Programu Dostępność Plus, które zakładają swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego zależy nam na szerokim dialogu– powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej podczas spotkania z ministrami resortów wdrażających Program Dostępność Plus. Rozmowy odbyły się 12 października 2021 roku.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

 

We wrześniu weszły w życie nowe przepisy Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Chodzi o obowiązki instytucji publicznych związane z uwzględnianiem warunków dla dostępności także, gdy zamawiane są usługi produkty, towary, a kontrahentem jest podmiot spoza sektora publicznego. To ważny instrument prawny poszerzający wpływy dostępności i jej zasięg.

"Uwzględnianie dostępności, nie tylko tam, gdzie to konieczne, ale wszędzie tam, gdzie to możliwe, jest naszym celem i do tego zachęcamy wszystkie ministerstwa i urzędy koordynujące działania Programu" – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała, że w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) trwa projektowanie programów operacyjnych na lata 2021-2027.

"Zabiegamy o to, aby projekty wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami były obecne w nowej perspektywie i mogły być finansowane m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)" – powiedziała wiceszefowa MFiPR.
"To bardzo ważne dla budowania systemowego wsparcia dostępności w Polsce. Mam nadzieję, że nasze wspólne, aktywne zaangażowanie przyniesie oczekiwane rezultaty" – dodała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.