Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięty konkurs na modernizację sieci ciepłowniczych przy wsparciu Funduszy Europejskich

To był już czwarty konkurs w działaniu 1.5 Programu Infrastruktura i Środowisko. Po zakończeniu oceny złożonych wniosków, na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się 23 inwestycje.

Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania to prawie 344 mln zł. Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to w sumie 153,3 mln zł. Inwestycje będą polegać na rozbudowie lub modernizacji systemów ciepłowniczych. Dzięki temu z bardziej przyjaznego środowisku ciepła będą mogli korzystać mieszkańcy m.in. Płocka, Nidzicy, Gdańska, Kędzierzyna-Koźla, Płońska czy Białegostoku.

Pierwsza umowa dla projektu wyłonionego w tym konkursie została już podpisana. 19 grudnia tego roku na liście realizowanych projektów POIiŚ znalazła się "Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza", którą prowadzi PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Ideą zakopiańskiego projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła na cele komunalno-bytowe oraz zmniejszenie „niskiej emisji”. Zlikwidowane zostaną kotłownie odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych zasilane obecnie paliwem konwencjonalnym. Podłączenie do  systemu ciepłowniczego PEC Geotermia Podhalańska S.A. pozwoli zmienić  źródło energii na ciepło geotermalne. Realizacja projektu wpłynie znacząco na zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, emisję dwutlenku węgla oraz zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.

Beneficjent otrzymał 5,1 mln zł unijnego dofinansowania na inwestycję, która będzie kosztować 7,9 mln zł. Jej zakończenie zaplanowane jest na koniec 2020 roku.