Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej na dofinansowanie wniosków dla Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w kwocie 32 mln zł przeznaczone dla akredytowanych Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) uzyskało 3 wnioskodawców: w subregionie południowym - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno,  w subregionie słupskim - Centrum Inicjatyw Obywatelskich i subregionie nadwiślańskim – Fundacja Pokolenia.

Wybrane do dofinansowania projekty są przede wszystkim ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w nowych i już istniejących pomiotach ekonomii społecznej. Zatrudnienie mają szanse uzyskać osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej koordynować i wspierać będą działania w zakresie tworzenia grup inicjatyw lokalnych oraz rozwijania partnerstwa.  Prowadzone usługi animacji lokalnej pomagać będą również lokalnym liderom w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Ważnym aspektem działań Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej jest trwałość działania i koncentracja na realizacji kompleksowych usług. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 142 KB)