Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

PSZOK w Zielonej Górze to szok!

Za sprawą Funduszy Europejskich PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zielonej Górze, przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę. Od 12 kwietnia br. mieszkańcy Zielonej Góry mogą bezpłatnie oddawać odpady do PSZOK-u. Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi została zrealizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej, przyznanym na realizację projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze.

Za sprawą Funduszy Europejskich powstała niezbędna infrastruktura, m.in. dojścia i chodniki, zjazdy z drogi, a także nowe powierzchnie utwardzone. Nadrzędnym celem projektu było zmniejszenie ilości odpadów poprzez udoskonalenie systemu gospodarki odpadami.

Poza standardowymi kategoriami śmieci, do nowego miejsca składowania odpadów mieszkańcy mogą przywieźć, m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady budowlane. Realizacja projektu przyczyniła się również do przygotowania odpadów do ponownego użycia przy jednoczesnym zapobieganiu powstawania nowych odpadów. Celem projektu było także zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez ścieżkę edukacyjną przedstawiającą chociażby pomysł na budowę kompostownika. 

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 3,3 mln zł, a dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, przekroczyło kwotę 2,3 mln zł.

PSZOK w Zielonej Górze
Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej sp.  z o.o. w Zielonej Górze
Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze
Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze