Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mobilność ponadnarodową studentów z niepełnosprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej został wybrany do dofinansowania.

16 maja 2016 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” będzie realizowany od 1 czerwca 2016 r. do do 31 grudnia 2019 r. Kwota dofinansowania projektu to 118 252 244,25 złotych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów z niepełnosprawnościami i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także zdobyć praktyczne umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy.

Pierwsza edycja projektu jest realizowana od 1 lipca 2014 r. Dotychczas wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej zostało objętych 2 861 osób, w tym 114 studentów z niepełnosprawnościami oraz 2 747 studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.