Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poziom realizacji programów - stan na 29 listopada 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 29 listopada 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 431 umów o dofinansowanie na kwotę 402,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,7 mld zł, co stanowi 101,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 359,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 254,6 mld zł

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (29 listopada 2015 r.)(PDF 27 KB)