Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poziom realizacji programów - stan na 17 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 538 umów o dofinansowanie na kwotę 403,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 286,6 mld zł, co stanowi 101,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 372,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 264,3 mld zł.

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (17 stycznia 2016 r.) (PDF 27 KB)