Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 5 marca 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 102 163 inwestycje o łącznej wartości 584,5 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 5 marca 2023 roku złożono 199 096 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 927,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 576,9 mld zł, tj. 163,4 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 5 marca 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 163 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 584,5 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 349,6 mld zł, czyli 99,0 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 433,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 279,2 mld zł, co stanowi 79,1 procent alokacji.