Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 31 maja 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 62 698 inwestycji o łącznej wartości 465,5 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 31 maja 2020 roku złożono 136 736 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 766,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 473,1 mld zł, tj. 141,6 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 maja 2020 roku podpisano z beneficjentami 62 698 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 465,5 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 283,6 mld zł, czyli 84,9 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 207,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 139,1 mld zł, co stanowi 41,6 procent alokacji.