Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 28 lutego 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 87 325 inwestycji o łącznej wartości 518,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 28 lutego 2021 roku złożono 173 630 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 844,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 523,4 mld zł, tj. 151,7 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 28 lutego 2021 roku podpisano z beneficjentami 87 325 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 518,0 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 315,5 mld zł, czyli 91,4 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 273,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 181,3 mld zł, co stanowi  52,5 procent alokacji.