Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 19 grudnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 96 365 inwestycji o łącznej wartości 548,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 19 grudnia 2021 roku złożono 191 891 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 890,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 553,5 mld zł, tj. 154,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 19 grudnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 96 365 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 548,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 333,3 mld zł, czyli 92,7 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 340,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 222,6 mld zł, co stanowi 61,9 procent alokacji.