Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 16 stycznia 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 97 097 inwestycji o łącznej wartości 553,9 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 16 stycznia 2022 roku złożono 192 556 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 892,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 555,0 mld zł, tj. 154,3 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 16 stycznia 2022 roku podpisano z beneficjentami 97 097 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 553,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 336,7 mld zł, czyli 93,6 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 344,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 224,5 mld zł, co stanowi 62,4 procent alokacji.