Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 12 września 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 93 851 inwestycji o łącznej wartości 534,9 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 września 2021 roku złożono 183 362 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 881,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 547,1 mld zł, tj. 153,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 12 września 2021 roku podpisano z beneficjentami 93 851 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 534,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 325,9 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 313,3  mld zł, w tym dofinansowanie UE 205,9 mld zł, co stanowi 57,6 procent alokacji.