Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 11 października 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 71 724 inwestycje o łącznej wartości 489,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 11 października 2020 roku złożono 158 437 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 801,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 497,1 mld zł, tj. 147,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 11 października 2020 roku podpisano z beneficjentami 71 724 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 489,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 298,5 mld zł, czyli 88,3 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 234,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 156,1 mld zł, co stanowi 46,2 procent alokacji.