Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 10 stycznia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 83 815 inwestycji o łącznej wartości 514,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 10 stycznia 2021 roku złożono 169 583 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 829,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 515,0 mld zł, tj. 150,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 10 stycznia 2021 roku podpisano z beneficjentami 83 815 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 514,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 312,9 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 264,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 175,7 mld zł, co stanowi 51,2 procent alokacji.