Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój

W najbliższym czasie Polska przekaże Komisji Europejskiej oficjalnie program FERS 2021-2027, co rozpocznie etap jego formalnych negocjacji z KE – mówiła podczas 34 posiedzenia Komitetu Monitorującego wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przyjęcie projektu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przez rząd powinno nastąpić w połowie marca br.

"Wraz z atakiem na naszych wschodnich sąsiadów, stanęliśmy w obliczu nowej rzeczywistości geopolitycznej i wyzwań na skalę, z jaką nikt z nas dotąd nie musiał się mierzyć. Skutkiem inwazji jest niespotykana dotąd liczba uciekających do Polski osób z terenów, na których prowadzone są działania wojenne. Wczoraj liczba uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli do Polski przekroczyła milion. Doświadczenia pandemii COVID-19 pokazały jednak, że przy wspólnym wysiłku wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w programowanie i wdrażanie funduszy unijnych, jesteśmy w stanie szybko reagować na bieżące potrzeby i przeciwdziałać kryzysowym sytuacjom dotykającym nas wszystkich– mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pilną potrzebą jest wsparcie osób uciekających do Polski z terenów objętych wojną. Potrzebne jest uruchomienie dla osób dorosłych dostępu do rynku pracy, objęcie szerokim wsparciem socjalno-bytowym, opieką psychologiczną i zdrowotną, a w przypadku dzieci objęcie opieką żłobkową, edukacją przedszkolną i szkolną.

Podczas posiedzenia rozmawiano także o projekcie pozakonkursowym Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS).

"Dzięki zwiększeniu budżetu i wydłużeniu okresu realizacji, chcemy sfinansować rozwój tego systemu, by jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby użytkowników i nowe wymogi wynikające z przepisów prawa" – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Na posiedzeniu zaprezentowano także wyniki badania dotyczącego cen rynkowych usług rozwojowych oferowanych poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR). PARP planuje rozwój BUR w perspektywie finansowej 2021-2027.