Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pomoc unijna dla średnich firm w koronakryzysie. Coraz więcej złożonych wniosków i przyznanych dotacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) publikuje drugą listę rekomendowanych wniosków do dofinansowania w programie dotacji na kapitał obrotowy. To 872 nowe wnioski na kwotę ponad 179 milionów złotych. Na obu listach znalazło się 1719 firm, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 338 milionów złotych. Nabór wniosków trwa do 31 lipca. Bezzwrotna dotacja będzie przekazywana firmom, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze będzie można przeznaczyć na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

"Coraz więcej przedsiębiorców chce skorzystać ze wsparcia oferowanego dzięki funduszom europejskim. To sygnał, że narzędzie, które przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest szyte na miarę potrzeb biznesu" – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. 

MFiPR jest pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą.

Według stanu na 25 czerwca eksperci PARP ocenili 1773 wnioski, z których 1719 otrzymało ocenę pozytywną, a tylko 54 – negatywną. Przedsiębiorcy przez 11 dni od rozpoczęcia naboru, czyli od 15 do 25 czerwca, złożyli w sumie 4010 wniosków na łączną kwotę 727,7 miliona złotych. Obecnie trwa ich weryfikacja, a dwie listy rekomendowane do dofinansowania zostały już opublikowane.

"Zachęcamy średnie firmy do skorzystania z oferty. Zależy nam aby pieniądze jak najszybciej trafiły do firm ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi problemami i dylematami borykają się obecnie właściciele firm w codziennej działalności ich biznesów. Dlatego działamy ekspresowo, o czym świadczy duża liczba już ocenionych projektów w tak krótkim czasie" – przekonuje Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Bezzwrotne i szybkie dotacje

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski są intuicyjne i umożliwiają sprawne aplikowanie. Wysokość wsparcia jest uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Cały proces odbywa się elektronicznie.

Dokumenty składane do podpisania umowy, jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Przedsiębiorcy przed wypłatą dotacji będą zobowiązani zabezpieczyć umowę w postaci weksla oraz deklaracji wekslowej podpisanej w formie tradycyjnej, przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP. Można to zrobić osobiście w kancelarii PARP lub korespondencyjnie.

Wnioski można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich składania. Pomoc będzie udzielana do końca 2020 roku.

Druga lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF)

Więcej informacji na stronie internetowej www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy