Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Infrastruktura i Środowisko wspiera szkolnictwo artystyczne

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto przypomnieć, że dzięki udziałowi środków Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) możliwe jest finansowanie projektów związanych z modernizacją infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Dzięki temu praca nauczycieli w nowoczesnych, zmodernizowanych budynkach może być przyjemniejsza.

Celem interwencji w szkołach wyższych, podejmowanej w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez działania zmniejszające niską emisję. Realizacja projektów termomodernizacyjnych podnosi również komfort pracy i nauki w placówkach dydaktycznych objętych wsparciem Programu.

W perspektywie finansowej 2014-2020 finansowaniu podlegała kompleksowa modernizacja energetyczna budynków obejmująca np. ocieplenie budynku, wymianę wyposażenia budynku na energooszczędne, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej), instalację odnawialnych źródeł lub wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko projekt MKiDN „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” dotyczący głębokiej termomodernizacji 187 budynków w ramach 139 wybranych placówek szkolnictwa artystycznego, z kwotą dofinansowania ze środków UE wynoszącą ponad 481 mln zł. Projekt ten, jako tzw. projekt duży, uzyskał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej, a jego kompleksowy charakter stanowi "dobrą praktykę" rekomendowaną przez KE na perspektywę finansową 2021-2027.

Dzięki środkom POIiŚ w sektorze energetyki przeprowadzonych zostało 6 projektów termomodernizacyjnych wyłącznie w samych szkołach i uczelniach artystycznych. Łączna kwota dofinansowania ze środków UE tych projektów wyniosła prawie 504 mln zł. Wartość całkowita tych inwestycji to prawie 595 mln zł.

W bieżącej perspektywie finansowej budynki szkół artystycznych mogły również liczyć na wsparcie w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, obejmujące dofinansowanie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmowało działalności stricte dydaktycznej.

Wsparcie otrzymały 23 szkoły i uczelnie artystyczne na łączną kwotę dofinansowania UE prawie 195 mln zł. Wartość całkowita przeprowadzonych inwestycji wyniosła prawie 297 mln zł.

Dzięki zaangażowaniu środków unijnych, umożliwiających odnowienie, zmodernizowanie i przystosowanie budynków szkół artystycznych znacząco podniósł się komfort nauki dzieci i młodzieży oraz komfort pracy kadry dydaktycznej w placówkach objętych wsparciem.

W tym szczególnym dniu, wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Studentom życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w podejmowanych wyzwaniach!