Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podpisano umowę na przebudowę odcinka linii E59 Choszczno-Stargard

11 października br. spółka PKP PLK S.A., jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), podpisała umowę za blisko 400 mln zł netto na modernizację trasy E59 między Choszcznem a Stargardem w ramach realizacji projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. Pracami na tym odcinku zajmie się konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. (Lider), SCHWEERBAU GmbH & Co. KG Bauunternehmen, „SBM” Sp. z o.o. sp.k.

Umowa dotyczy realizacji robót budowlanych, w ramach których przebudowany zostanie układ torowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Choszczno – Stargard. W ramach prac modernizacyjnych przewidziano m.in. przebudowę torów i sieci trakcyjnej na długości ok. 62 km, modernizację 9 przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę 19 mostów i wiaduktów, a także dostosowanie 21 obiektów inżynieryjnych do funkcji przejść dla zwierząt. Zmodernizowane zostaną stacje i przystanki w miejscowościach: Ziemomyśl, Dolice, Morzyca, Kolin, Strzebielewo i Witkowo. W ramach przebudowy przewidziano modernizację 12 peronów, które zostaną wyposażone w udogodnienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacjach i przystankach zainstalowane zostaną nowe wiaty peronowe, oświetlenie i system informacji pasażerskiej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości połączenia kolejowego (skrócenie czasu przejazdu), likwidacja „wąskich gardeł” oraz poprawa bezpieczeństwa na odcinku od Choszczna do Stargardu. Efektem modernizacji będzie skrócenie czasu przejazdu z Poznania do Szczecina. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a na trasę będzie mogło wyjechać więcej składów.

Całkowita wartość projektu Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie wynosi około 2,1 mld zł w tym współfinansowanie unijne ze środków CEF około 1,8 mld zł.

Projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.