Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Planowany nabór wniosków z poddziałania 8.3.2 "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej", typ projektu 7

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego 2014-2020 planuje ogłosić konkurs dotyczący "Wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych".

Informacje o planowanym naborze

Priorytet 8. "Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy", działanie 8.3. "Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy", poddziałanie 8.3.2. "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej", typ projektu 7.

Kiedy

Planowany termin rozpoczęcia konkursu (składania wniosków) to IV kwartał 2022 r.

Finanse

W ramach konkursu orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów (środki UE) wynosić będzie 500 000 euro. Kwota ta może ulec zwiększeniu w związku z pojawiającymi się oszczędnościami i zmianami kursu euro. Instytucja Organizująca Konkurs Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Kontakt

Referat wyboru projektów pod numerem tel. 032 77 40 475. Pracownicy udostępnią Wnioskodawcom dokumentację konkursową wraz z ogłoszeniem o naborze.