Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwszy odcinek Rail Balitca w Polsce już gotowy

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński i Herald Ruijtersem, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, odwiedzili pierwszy zmodernizowany w Polsce odcinek korytarza Rail Balitica. Wcześniej wiceszef resortu i przedstawiciel Komisji rozmawiali o priorytetach w rozwoju sektora transportu, wykorzystaniu funduszy unijnych oraz przyszłości finansowania transportu.

Wizyta na stacji Warszawa Tłuszcz

Inwestycja pn. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka -Tłuszcz (Sadowne) otrzymała 1,2 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 1,8 mld zł. Jest on częścią przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji linii kolejowej E 75, obejmującej polski odcinek korytarza Rail Baltica od Warszawy do granicy z Litwą.

"Będziemy kontynuować ambitny program inwestycyjny na E 75 oraz na całej sieci kolejowej" – powiedział wiceminister Jerzy Kwieciński, podkreślając znaczenie dla Polski korytarza Rail Balitca.

Herald Ruijtersem zaznaczył, jak ważna jest współpraca MR i KE na rzecz optymalnego wykorzystania środków z polityki spójności i Instrumentu Łącząc Europę na rzecz rozwoju transportu.

Inwestycja pn. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka -Tłuszcz (Sadowne) otrzymała 1,2 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 1,8 mld zł. Jest on częścią przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji linii kolejowej E 75, obejmującej polski odcinek korytarza Rail Baltica od Warszawy do granicy z Litwą.

 

Mapa lini kolejowej E75

Prace na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz  (Sadowne) obejmują modernizację 66 km linii kolejowej, dodanie jednej pary torów na odcinku aglomeracyjnym, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych (tj. peronów, przejazdów, rozjazdów, przejść dla zwierząt). Po zakończonych pracach zwiększy się prędkość pociągów pasażerskich ze 120 km/h do 160 km/h.

Rail Baltica to kolejowy komponent paneuropejskiego korytarza transportowego nr I w postaci linii kolejowej E75. Jest to jedyne bezpośrednie połączenie kolejowe pomiędzy krajami bałtyckimi i Polską, z możliwością połączeń z innymi stolicami jak: Praga, Berlin i Wiedeń.

Pozostałe odcinki Rail Baltica na terenie Polski to:

  • E 75 Sadowne – Białystok,
  • E 75 Białystok – Trakiszki (granica Polski z Litwą). 

W ramach odcinka E 75 Sadowne – Białystok realizowane są obecnie dwa projekty współfinansowane z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF):

  • projekt pn. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami na odcinku Warszawa – Sadowne, lata realizacji: 2016-2020, koszt 235,17 mln euro, w tym dofinansowanie z CEF: 179,20 mln euro;
  • projekt pn. Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok, lata realizacji: 2016-2020, koszt: 371,72 mln euro, w tym dofinansowanie z CEF: 283,25 mln euro.

Ponadto w ramach konkursu CEF w 2016 r. został przekazany do Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk. Obecnie wniosek aplikacyjny podlega ocenie Komisji Europejskiej.