Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ogłaszamy konkurs na rozwój kompetencji cyfrowych

30 września 2015 r. został ogłoszony konkurs dla działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Polska Cyfrowa.

Ogłoszenie tego konkursu umożliwia uruchomienie środków finansowych z Programu na projekty wspierające:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług (nauka obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych),
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 180 mln zł.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które w realizację projektu będą mogły zaangażować również:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) na poziomie gminy,
  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów.

Bezpośrednimi odbiorcami realizowanych projektów będą obywatele.

Więcej szczegółowych informacji oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej POPC Centrum Projektów Polska Cyfrowa.